Enesetest: Ettevalmistus infootsinguks

5 questions
 1. Algselt sõnastatud teemat ei tohi otsingute käigus muuta.

 2. Mis allpool nimetatutest on uurimismeetodid ja mis lihtsalt tegevused, mida tihti praktiseeritakse infootsingu juures?

  Abiks on Eesti märksõnastik, https://ems.elnet.ee/

  guugeldamine
  osalusvaatlus
  päeviku pidamine
  kirjutamine
  vaatlused
  testimine
  mõõtmine
  eksperimendid
  kopeerimine
  küsitlused
  analüüs
  tsiteerimine
  uurimismeetodid
  infootsingu juures tihti kasutatav tegevus
 3. Kasutades loogikat ja/või Eesti Märksõnastikku, leidke, milline oleks sobiv vaste/sünonüüm alltoodud sõnadele.

   

  arvutipiraatlus

  arvutisõltuvus

  veebisuhtlus

  veebikeel

  digitaalsed andmed

  Vale vastuse valimisega kaotad punkte!

 4. Kust võib leida abi infootsingu alustamisel terminite täpsutamiseks?

  Eesti märksõnastik

  Sünonüümisõnastik

  Vikipeedia

  Erinevad terminoloogiat käsitlevad veebilehed või sõnastikud

 5. Vikipeedia on hea allikas esialgse tausta saamiseks mingil teemal.