Statistikaväljaanded

Statistikaandmetele tuginedes saate põhjendada oma argumente.  Statistilisi andmeid Eesti kohta leiate Statistikaameti väljaannetest https://www.stat.ee/et/avasta-statistikat/valjaanded

Statistikakogumiku näide

Eesti piirkondlik areng.2018. Noored Eestis. Kättesaadav trükitud raamatuna (vt e-kataloogst https://www.ester.ee/record=b2541991*est) ja elektrooniliselt aadressil https://www.stat.ee/et/uudised/eesti-piirkondlik-areng-2018-noored-eestis


Eesti Statistikaamet kogub Eesti kohta statistilisi andmeid ja teeb need oma kodulehel kättesaadavaks Eesti statistika andmebaasis (vt kasutamise kohta Statistikaandmebaasid

Eurostat http://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home kogub ja vahendab statistilisi andmeid Euroopa Liidu ja selle liikmesmaade kohta.

World Bank Open Data http://data.worldbank.org/ sisaldab statistilisi andmeid maailma maade arengu kohta.

TÜ Raamatukogul on ostetud juurdepääs statistikaandmebaasile
IMD World Competitivenes Online  https://www.worldcompetitiveness.com/OnLine/App/Index.htm. Seda saab kasutada ainult Tartu Ülikooli kasutajatunnustega või TÜ raamatukogus kohapeal.

back forward