Käsiraamatud

Käsiraamat on mingi ala süstemaatililine esitus raamatuna, erialane teatmeteos.

Näiteid

Eesti keele käsiraamat / Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross. Tallinn, 2007


The Oxford handbook of innovation
 / edited by Jan Fagerberg ... [et al.]. Oxford : Oxford University Press, 2005.

back forward