Entsüklopeediad

 

Entsüklopeedia on kõigi ainealade või mõne üksikala teadmust sünteesiv dokument, mis tavaliselt koosneb pikematest süstemaatiliselt või tähestikuliselt korraldatud artiklitest.
Entsüklopeediad sisaldavad sisutihedat faktilist infot teemadest ja mõistetest, samuti definitsioone.

Entsüklopeediad jagunevad üld- ja erialaentsüklopeediateks.
Üldentsüklopeedia on teatmeteos, mis annab kokkuvõtliku ülevaate ja taustinformatsiooni kõigist teaduse, kunsti ja praktilise tegevuse aladest.

 

 

Üks tuntumaid entsüklopeediaid maailmas

Encyclopedia Britannica

on nii paberil, CD-l kui internetis. Osa sellest on vabalt kättesaadav, põhjalikuma versiooni jaoks on tarvis parooli.

http://www.britannica.com

 

Erialaentsüklopeedia

  • annab ülevaate ühest teadus- või teemavaldkonnast
  • entsüklopeediaartiklite autorid on tunnustatud spetsialistid antud valdkonnas
  • artiklite lõpus on teemakohaste allikate loetelu
  • artiklid sisaldavad reeglina ristviiteid sarnase teemaga artiklitele
  • artiklid sisaldavad erialatermineid.
   


Teatmeteosed on tavaliselt raamatukogus kohalkasutamiseks. Erialaseid teatmeteoseid leiate TÜ raamatukogu valdkonnasaalides vastavate erialade riiulitel.

Elektroonilised teatmeteosed

Kasutada saab ka elektroonilisi teatmeteoseid, mis võivad olla Internetis vabalt kättesaadavad või tasulise juurdepääsuga.

Näiteid

Encyclopedia Mytica http://www.pantheon.org/.
Countries and their Cultures http://www.everyculture.com/
The Internet Encyclopedia of Science http://www.daviddarling.info/encyclopedia/ETEmain.html

 

 

back forward