Usaldusväärsus

Usaldusväärsuse (ingl k CREDIBILITY) kindlakstegemiseks tuleb uurida nii autorit kui väljaannet, kus tekst on avaldatud.

Autor võib olla artikli, raamatu või veebipostituse autor,  kuid ka veebilehte haldav isik või asutus. Vastus tuleb leida küsimusele,

  • kas autor on oma ala ekspert, mida ta veel on avaldanud
  • millise asutusega on autor seotud

Autori kohta leiab infot  Google Scholariga (mida ta on avaldanud, kas ja palju teised autorid talle on viidanud nii Google Scholari kui ka Web of Science'i kaudu). Google'iga võib leida sageli autori CV, kus on näha  ülikoolid ja asutused, kellega ta on koostööd teinud. 

Väljaanne, kus info on avaldatud. 

Ajakirjade kohta saab kõige täpsemat infot ajakirja kodulehelt. Seal on tavaliselt rubriigis About ... öeldud, kas see on eelretsenseeritav, rahvusvahelise toimetuskolleegiumiga, kas seda indekseeritakse viiteandmebaasides (Web of Science, Scopus) ning millistesse andmebaasidesse see on lülitatud. Tihti avaldavad ülikooli teaduskonnad oma ajakirja, kus saavad õppejõudude kõrval teadusartikleid avaldada ja toimetada ka tudengid (näiteks Michigan Law Review http://michiganlawreview.org/about-us/). Nende ajakirjade kaal pole võrreldav eelretsenseeritud rahvusvahelise levikuga teaduajakirjadega, hoolimata sellest, et artiklitel on teadusartikli struktuur jm tunnused. EBSCOs valikutes on need mõnikord rubriigis Magazines ning otsingul tulevad välja  koos populaarteaduslike ajakirjadega.

Igal erialal on olemas oma tuumikajakirjad, mida peetakse usaldusväärseks. Eesti Teadusinfosüsteemis (ETIS) saavad kõrgeima klassifikatsiooni artiklid, mis on ilmunud Web of Science'i SCIE, SSCI või AHCI andmebaasides või Scopuses indekseeritud ajakirjades. Raamatute ja kogumike puhul vaadatakse, mis kirjastus on selle välja andnud. Loe lähemalt ETISe klassifikatsioonidest

Muuseumide, ülikoolide, haridus- ja teadusasutuste, rahvusvaheliste organisatsioonide ning riigiasutuste väljaandeid loetakse reeglina usaldusväärseteks nii veebis kui paberil.