Enesetest. Artikli hindamine

1 question
 1. autoril on perekond
  artikli stiil
  veebilehelt saab artikleid osta
  artiklis viidatakse teistele autoritele
  artikli keele korrektsus
  autori elukutse
  artikkel on pikk
  autoril peab blogi
  On artikli kvaliteedi hindamisel oluline
  Ei ole artikli kvaliteedi hindamisel oluline