Enesetest. Artikli hindamine

Mille järgi te hindate artikli kvaliteeti?