IMO

Mis on IMO?

Eestis on palju häid sotsiaalteaduste andmekogusid, kuid seni ei ole neid longituudselt, geograafiliselt ja valdkondade üleselt harmoniseeritud ja integreeritud. IMO on Eesti teadustaristu teekaardi objekt, mille eesmärgiks on arendada välja mobiilsusuuringuid toetav innovaatiline andmetaristu, mis koosneb viiest põhikomponendist.

IMO arenduste tulemusena tekib teadlastel ja riigiasutustel juurdepääs unikaalsele andmetaristule, hõlmates nii varasemalt kogutud ja avalikult kasutada olevaid andmeid kui ka uusi, täiendavaid ja varasemalt pigem piiratud ligupääsuga andmeid, mis on omavahel harmoniseeritud.

IMO loodav andmetaristu tuumik on isikupõhine. See võimaldab detailseid analüüse nii rahvusvahelisest kui riigisisesest mobiilsusest (saabujad ja lahkujad), liikujatest (sugu, vanus, amet jne), tegevustest (õppimine, töötamine jne) ja mõjudest (piirkondadele, keskkonnale ja liikujatele endile, nt palgamuutus seoses mobiilsusega), aidates nii hinnata nende strateegiate edukust.

IMO eesmärgiks on muuta sotsiaalteaduste alusandmed kasutajasõbralikumaks ja tuua need otsustajatele lähemale ning tõsta teadustöö kvaliteeti.

IMO andmetaristu