Infotehnoloogilise Mobiilsusobservatooriumi (IMO) eesmärgiks on välja arendada mobiilsusuuringuid toetav uuenduslik andmetaristu, mis hõlmab: mobiiltelefonide ja teiste IT vahendite abil saadud andmeid, riigi isikupõhiseid e-andmeid ning konteksti kirjeldavaid andmeallikaid. IMO võimaldab maailmas unikaalsel moel viia läbi sotsiaalteaduste alusuuringuid välis- ja siserände, linnastumise, sotsiaalse- ja kultuurilise mobiilsuse, ettevõtluse, ebavõrdsuse, regionaalse arengu ja globaliseerimise teemadel.