Veebikonverents "Õppejõult õppejõule 2021: õppimise ja õpetamise ruumid"

21. jaanuaril 2021 

11.00 Plenaarsessioon

  • Konverentsi avab rektor professor Toomas Asser
  • Üliõpilaste tervitus
  • "Õppima ja õpetama innustav kooliruum" Katrin Koov, arhitekt, Arhitektuurikooli õpetaja
  • "Tehisintellekti rakendused kõrghariduses: võimalused ja väljakutsed" Elena Sügis, PhD, andmeteaduse õppetooli õppejõud, bioinformaatika teadur

13.00 Paus

13.30-14.25 Töötoad (turvaline testide sooritamine Moodle´is; õpiruumide piirid ja piiritlemine; digi- ja meediapädevuse kujundamine; õpiruumid covidi-järgses maailmas; ruumimängud õppetöös; hariduspsühholoogia rakendamine õppejõudude toetamisel)

14.30-15.15 Paralleelsessioonides e-posterettekannete arutelu

15.20-16.00 Lõpuümarlaud teemal "Õpiruumiga kohanemine või õpiruumi kohandamine – õppejõu loomingulisuse proovikivi"

 

Registreerimiseks esitatud andmeid töödeldakse vastavalt TÜ andmekaitsetingimustele, millega saab tutvuda siinKonverentsile on planeeritud pildistamine ja videosalvesatamine, antud salvestisi kasutatakse kodulehel, sotsiaalmeedias ja muudes meediaväljaannetes.

Nimi*:
Asutus*:
Ameti- või õppekoht*:
e-post*: