Tartu Ülikooli ASTRA projekt PER ASPERA

Konverents "Õppejõult õppejõule 2020: õppimine ja õpetamine kui koostöö"

16. jaanuaril 2020 Tartu Ülikooli aulas

11.00 Plenaarsessioon

Konverentsi avab rektor professor Toomas Asser

Üliõpilaste tervitus Helo Liis Soodla

"Digipõlvkonna demüstifitseerimine." Professor Andra Siibak 

"Õppejõu õppimine - üksi ja ühiselt." Dotsent Mari Karm

13.00 Kohvipaus

13.30 Töötoad (küsimuste kasutamine, meeskonnatöö õpetamine, esmakursuslaste ja väärtuste mäng, veebiseminaride läbiviimine, ettevõtlikkuse arendamine)

14.30 Postersessioon

15.30-16.30 Ümarlaud uuenenud õppeainete tagasiside teemal

 

Registreerimiseks esitatud andmeid töödeldakse vastavalt TÜ andmekaitsetingimustele, millega saab tutvuda siinKonverentsile on planeeritud pildistamine ja videosalvesatamine, antud salvestisi kasutatakse kodulehel, sotsiaalmeedias ja muudes meediaväljaannetes.

Nimi*:
Asutus*:
Ameti- või õppekoht*:
e-post*: