Tellimuste liigid

Tellimused saab jagada kaheks peamiseks tüübiks: garanteeritud ja garanteerimata. Tellimuse tüüp sõltub sellest, kas külastaja nõustub tellimust garanteerima kindla makseviisi, lepingulise kokkuleppega või mitte.

Garanteerimata tellimuste (non-guaranteed reservations) puhul on klient lihtsalt lubanud, et ta saabub hotelli. Sellisel juhul hoiab hotell kliendi tuba mingi kindla kellaajani, enamasti kella 18ni saabumise päeval. Kui külastaja ei saabu, võib hotell selle toa müüa mõnele teisele inimesele või ka toa tellinud kliendile, kes saabub hiljem. Viimast saab teha aga juhul, kui tuba on veel müümata.

Garanteeritud tellimust (guaranteed reservations) garanteeritakse hotelli ja külastaja vahel kokkulepitud viisil kas ettemaksu tegemise, krediitkaardi andmete, garantiikirja või vautšeri esitamisega. Selline süsteem kaitseb klienti, sest hotell hoiab tellitud tuba saabumisele järgneva päeva väljaregistreerimise ajani. Samuti välistab tellimuse garanteerimine ületellimuste tõttu külastaja ümbermajutamise mõnda teise majutuskohta. Tellimuse garanteerimisega tagab külastaja toa eest maksmise isegi siis, kui ta seda tegelikult ei kasuta, v.a juhul, kui klient tühistab tellimuse vastavalt hotelli kehtestatud tingimustele. Variandid, kuidas saab tellimust garanteerida:

  • ettemaks (prepayment) – kogu summa makstakse täielikult enne saabumist ette ära;
  • krediitkaart (credit card) – märgitakse üles kliendi krediitkaardi number ning pannakse paika tühistamisaeg. Kui klient ei ilmu, tehakse talle arve nagu tavaliselt tarbitud teenuste puhul;
  • osaline ettemaks (partial prepayment) – külastaja maksab ette teatud summa, tavaliselt ühe ööpäeva maksumuse;
  • reisibüroo garanteeritud tellimus (advance deposit) – rühmadele kehtestatud tagatissummad, mis hõlmavad üldjuhul majutuse maksumust;
  • ühekordne lepinguline kokkulepe ehk garantiikiri (contractual agreement) – tavaliselt hõlmab see ettevõtteid, kes ühekordselt kinnitavad ametlike kirjadega, et maksavad hotellile tellitud ja tarbitud teenuste eest.
back forward