Tellimuste allikad

Infopäringud tellimuste sooritamiseks jõuavad hotelli väga erinevatest allikatest. Enamlevinud viisid tellimuste tegemiseks on:

  • otsetellimused
  • tellimissüsteemi kaudu tehtud tellimused
  • reisibüroode tehtud tellimused

Otsetellimuse teeb klient vahendajate abita otse hotelli. Otsetellimuseks loetakse ka ettevõtte esindaja tehtud tellimusi, mida ei vahenda ükski reisikorraldaja või -büroo. Vahendajatena ei lähe arvesse kolmandad isikud, kes vormistavad majutustellimuse oma tuttavale või sugulasele, samuti ettevõtete ja asutuste esindajad, kes tellivad oma töötajatele hotellis pakutavaid teenuseid. Soov võib hotelli jõuda mitmel viisil, kas telefoni, faksi või e-posti teel. Klientide majutustellimusi võib vahendada hotelliketi oma tellimiskeskus, kus tsentraalselt vormistatakse kõigi ketti kuuluvate hotellide tellimused.

Tänapäeval on palju kliente, kes ei soovi tellimuse tegemiseks pöörduda ise hotelli poole, vaid kasutavad kas interneti andmebaase või vahendajaid, kes suudavad neid varustada piisava informatsiooniga ning tellida vajalikke hotelliteenuseid. Seega teevad paljud külastajad oma tellimused tsentraalsete tellimissüsteemide kaudu. Paljud tellimissüsteemid on internetipõhised, kus klient saab ise vajalikku infot otsida ja teha tellimus sobivasse majutuskohta. Kui majutus on vaba, annab süsteem selle kohta kõik süsteemis sisalduvad detailid. 

Klient võib teha tellimuse ka reisibüroo kaudu. Reisibürood tavaliselt tellivad ja kinnitavad hotellis kliendile sobivad teenused, võtavad teenuste vahendamise eest külastajalt ettemaksu ja annavad kliendile vautšeri ning nad saavad hotellilt komisjonitasu.

back forward