Tellimisprotsessi tähtsus

Majutusasutustes on kasutusel kaks samatähenduslikku mõistet: tellimus ja broneering, sarnaselt ka tellimine ja broneerimine. Eesti Entsüklopeedia (1985) annab termini "broneerimine" vasteks kindlustamine, soomustamine, eriliste õiguste tagamine. Käesolevas käsiraamatus eelistab autor kasutada eestikeelseid mõisteid tellimus ja tellimine. Teenuse ettetellimine tähendab vastuvõtuosakonna kontekstis kindlat tüüpi toa reserveerimist kindlale inimesele või ettevõttele teatud ajaperioodiks.

Tellimuse tegemine on enamasti kliendi ja hotelli töötaja esmane kokkupuude. Tellimuse tegemise protsess peab olema lihtne, ilma liigse bürokraatiata. Sellel on määrav tähtsus hotelli jaoks, sest selle tegevuse käigus:

  • luuakse kliendile esmamulje hotellist
  • müüakse hotelli peateenust – majutust
  • lisateenuseid müües saadakse kliente teistele osakondadele
  • kogutakse olulist tegevusinfot hotelli ülejäänud osakondadele.
back forward