Teema eesmärk: koostada iseseisvalt hotellihaldussüsteemis kliendi profiil ja vormistada tellimus.

Õppematerjalis käsitletakse tellimuse tegemise tähtsust, millistest allikatest tellimused saabuda võivad ja millised on erinevad tellimuste liigid. Õppija saab ülevaate tellimusprotsessiga seotud tegevustest haldussüsteemis ning õpib kasutama haldussüsteemi.

Teema läbimisel õppija:

  • selgitab tellimussüsteemis vabade tubade seisu;
  • loob ja muudab külastaja profiili;
  • täidab külastaja soovide kohaselt tellimuse kirjeid ning vajadusel muudab neid;
  • saab aru ja kasutab õiget tellimustega seonduvat terminoloogiat.

Õppematerjal on mõeldud auditoorse töö toetamiseks ja õpitu kordamiseks, iseseisvaks harjutamiseks. Teadmiste kontrollimiseks on materjali juurde lisatud enesekontrollitest ja ülesanded tellimuse erinevate etappide kohta.

Edukat õppimist!
Tiina Viin

forward