Ringselt heegeldamine

Ringselt heegeldamist alustatakse heegelahelaga, mis suletakse aassilmusega ringiks. Ringselt saab heegeldada spiraalselt või iga heegelrida omaette ringina, kus iga heegelrida suletakse ringiks aassilmusega. 

  • Ringselt heegeldad suunaga vasakult paremale.

Ringselt heegeldamine

Ringselt hea on heegeldada

palli, mütsi või ka lina.

Aga kumba moodi seda teha - 

suletud ringi või spiraalina?

...