Haridustehnoloogia on interdistsiplinaarne valdkond, milles uuritakse, luuakse, arendatakse ja õpetatakse kasutama kaasaegset tehnikat ja tehnoloogiat õppimise ja õpetamise tõhustamise eesmärgil. Haridustehnoloogia uurimisobjektideks on inimesed, protseduurid, tehnika, tehnoloogia, metoodika ja kõige selle organiseerimine.

TÜ haridustehnoloogia keskuse tänased eesmärgid on järgmised:

  • õpetajate, haridusasutuste juhtide, õppejõudude ja õpilaste digipädevuste arendamine esma- ja täienduskoolituse kaudu;
  • digitaalset ja tehnoloogilist kirjaoskust arendavate materjalide koostamine ja metoodika arendamine (sh 3D, Scratch, uurimuslik õpe);
  • digitaalse ja tehnoloogilise kirjaoskuse, uurimuslike oskuste ja refleksioonioskuse taseme ja arengu uurimine (õppijate eripära, õpetaja ja metoodika ning õppematerjali omaduste roll).

Keskus on avatud koostööks nende eesmärkide saavutamisel. Selleks palume ühendust võtta prof Margus Pedastega (margus.pedaste@ut.ee, 737 6021, 5156095).

forward