Test: Hammaste juurte ja juurekanalite anatoomia

12 questions
 1. Leia õige väide:

  alalõua närvi vigastusi ei teki nii sageli, kuna närv kulgeb alalõuas isoleerituna

  põskkoopa limaskest paikneb alati juuretippude ja põskkoopaõõne vahel

  kõige otsesemas kontaktis põskkoopa põhjaga on ülalõua esimeste ja teiste molaaride juuretipud

  foramen mentale paikneb enamasti alalõua teisest premolaarist distaalsemal

 2. Leia igale hambale õige nimetus!

  F

  E

  D

  A

  C

  B

  Vale vastuse valimisega kaotad punkte!

 3. Ülalõua lateraalne intsisiiv:

  on suuremate mõõtmetega kui ülalõua tsentraalne intsisiiv

  lõikub suhu 11. eluaastaks

  on reeglina ühe juurega

  omab anatoomilisi variatsioone

 4. Leia õige väide:

  dentiini elu jooksul hammas juurde ei produtseeri

  sekundaarne dentiin moodustub vanematel inimestel vastusena hamba infektsioonidele

  tertsiaarne dentiin moodustub vastusena hamba vigastusele või välisärritajale

  primaarne dentiin moodustub enne lapse sündi

 5. C-kujuline juurekanalisüsteem on:

  anatoomiline varatsioon enamasti alalõua teisel purihambal

  hamba pikiläbilõikes juurekõverusest moodustuv C-tähe kujutis

  raske ravida ka kogenud hambaarstil

  tarkusehammastele ainuomane kanalisüsteem

 6. Märgi ära kahejuurelised hambad:

  alalõua teine molaar

  ülalõua esimene molaar

  ülalõua esimene premolaar

  ülalõua teine premolaar

  alalõua esimene molaar

  alalõua esimene premolaar

  alalõua teine premolaar

  ülalõua teine molaar

 7. Leia õige väide:

  pulbisarved laienevad sekundaarse dentiini moodustumisel aja jooksul

  pulbikambri suurus sõltub patsiendi vanusest

  mida prominentsem on hamba köber, seda vanem on patsient 

  hamba pulbikamber aheneb sekundaarse dentiini depositsiooni tulemusena ning see ei kuulu patoloogia alla

 8. Ülalõua esimese premolaari:

  juurte areng lõppeb 12.-13. eluaastaks

  pulbikambri põhi paikneb hamba tservikaaljoonest apikaalsemal

  bukaalne köber on prominentsem kui palatinaalne

  juurekanaleid on 2-3

 9. Märgi ära ühejuurelised hambad:

  alalõua teine premolaar

  alalõua teine molaar

  ülalõua esimene molaar

  alalõua lateraalne intsisiiv

  ülalõua kaniin

  alalõua esimene premolaar

  alalõua esimene molaar

  ülalõua lateraalne intsisiiv

  alalõua tsentraalne intsisiiv

  alalõua kaniin

  ülalõua teine premolaar

  ülalõua tsentraalne intsisiiv

 10. Ülalõua esimesel molaaril on:

  hamba ristläbilõikes kolmnurkne kuju

  kuus pulbisarve

  kolm juurt

  kaks juurekanalit

 11. Istmus on:

  teise nimetusega apikaalne delta

  kitsas lindikujuline ühendus ühes juures kahe juurekanali vahel

  piirkond hambas, mille kaudu väljuvad hambast närvid ja veresooned periodontaalpilusse

  piirkond hambas, mis sisaldab hambapulpi

 12. Millest koosneb terve hambapulp?

  närvikiududest

  mikroobidest

  kollageenkiududest

  veresoontest