Test: hambakaared ja hambumus

9 questions
 1. Kus peab füsioloogilise hambumuse korral paiknema ülemise esimese molaari  eelnimetatud köber alumisel molaaril?

  distobukaalse köbruga kohakuti

  bukaalses ristifissuuris

  mesiobukaalse köbruga kohakuti

  pikifissuuris

 2. Millised hambad kontakteeruvad vaid ühe vastaslõualuu hambaga?

  alumine tentraalne intsisiiv

  alumine kaniin

  alumine kolmas molaar

  ülemine kolmas molaar

  ülemine esimene molaar

  ülemine tsentraalne intsisiiv

  ülemine kaniin

 3. Määra fotol olev hambumus Angle klassifikatsiooni kasutades.

  füsioloogiline ehk ortognaatne hambumus

  Angle III

  Angle I

  Angle II

 4. Määra fotol olev hambumus Angle klassifikatsiooni kasutades.

  Angle III

  Angle I

  Angle II

  füsioloogiline ehk ortognaatne hambumus

 5. Millise ülemise esimese molaari köbru järgi määratakse hambumust?

  mesiobukaalne 

  distobukaalne

  distolingvaalne

  mesiolingvaalne 

 6. Millised tunnused loetulust iseloomustavad ülemist hambakaart (võrreldes alumisega)?

  pikem 

  lühem

  parabooli kujuline

  laiem

  ellipsoidne 

  kitsam

 7. Määra fotol olev hambumus Angle klassifikatsiooni kasutades.

  füsioloogiline ehk ortognaatne hambumus

  Angle I

  Angle III

  Angle II

 8. Kus asub ülemise kaniini tipp füsioloogilise hambumuse korral?

  alumise kaniini ja alumise lateraalse intsisiivi vahel

  alumiste premolaaride vahel

  alumise kaniini ja alumise esimese premolaari vahel

 9. Milline on alumiste hammaste kalle?

  sissepoole

  tahapoole

  väljapoole