Test: hambakaared ja hambumus

Vaata, kui edukalt uued teadmised hambumusest omandasid.

Kas hambumuse määramine on sinu jaoks keeruline? Pole põhjust muretseda, hambumuse registreerimine ja hindamine  kuulub hambaarsti igapäevase töö hulka ja vilumus tuleb ainult harjutamisega.

Küsimuste arv:9
Avatud:alati
Lävend:100 %
Tagasi liikumine:keelatud