Test: hamba anatoomia

Testi ennast:  kas omandasid põhiteadmised hamba anatoomiast?

Küsimuste arv:11
Avatud:alati
Lävend:100 %
Tagasi liikumine:keelatud