Jäävhammaskond

Algab kui kõik jäävhambad (välja arvatud 3. molaar) on suhu lõikunud. Jäävhammaste valem on 2I 1C 2P 3M ehk igas sektoris on 2 intsisiivi, 1 kaniin, 2 premolaari ja 3 molaari.

Jäävhammaskonda kuulub koos kolmandate molaaride ehk tarkusehammastega 32 hammast.

* tarkusehammaste puudumist ei loeta patoloogiaks, tegemist on evolutsiooni jooksul aset leidva hambumuse lihtsustumisega.