Alalõua esimene premolaar

  • Lõikub suhu 10.-12. eluaastal
  • Hamba juure areng lõppeb 12.-13. eluaastaks
  • Keskmine pikkus 21,6 mm
  • Juurekanali kurvatuurid sirge > distaalsele > bukaalsele

Alalõua esimene premolaar näeb välja kui alalõua kaniin lisakuspiga lingvaalsel. Pulbikamber on samuti eelmainitud hambale sarnane. Enamasti on hambal üks juur ja üks juurekanal.

Pulbisarv bukaalsel on prominentsem kui väike tömp lingvaalne pulbisarv. Pulbikamber on reeglina avar. Pulbiruum on laiem bukolingvaalselt kui mesiodistaalselt ning kitseneb järsult juurekanali suudmeosas, juurekanali seinad koonduvad ehk konvergeeruvad juure tipuosa suunas. Pulbikamber ja juurekanal on hamba väliskontuuridega proportsioonis. Juure ristläbilõige võib olla ovaalne või kolmnurgakujuline. Pulbikamber võib olla läbilõikes ovaalne, elliptiline või kolmnurkne, olenedes juure väliskujust. Hambal on tavaliselt üks lai juurekanal.

Võib esineda kahe või kolme juurekanaliga hammas ning väga harva C-kujulise juurekanalisüsteemiga hammas.

Kas tead? Mis on C-kujuline juurekanalisüsteem?
(VastusEnim selliseid hambaid esineb alalõua teisel molaaril, samas ka alalõua esimesel molaaril, ülalõua molaaridel ning alalõua esimesel premolaaril. Etniliselt esineb seda rohkem asiaatidel ja valge rassi esindajatel. Seda anatoomilist variatsiooni iseloomustab ristläbilõikes nähtav kanalite kokkusulandunud suudmetest moodustunud C-tähe kuju. C-kujuline kanalsüsteem võib kulgeda krooniosast kuni juuretipuni või hargneda vastavalt mingil kaugusel erinevateks juurekanaliteks. Süsteemile on omased laiad kanaleid ühendavad istmused ja hambal on kokkusulandunud juured. Need hambad, millel vastav kanalsüsteem esineb, on ka kogenud endodontidele ühed raskeimad ravida, kuna pulbiruum on halvasti mehaaniliselt töödeldav ning kasutada tuleb palju keemilisi vahendeid. Samuti tekib raskusi vastavate hammaste hilisema proteetilise taastamisega. )