3.6. Test

Testi ennast ja hinda, kuidas oled uue materjali omandanud.

Küsimuste arv:2
Avatud:alati
Lävend:100 %
Tagasi liikumine:keelatud
back forward