5.2. Viienda põlvkonna adhesiivid

1990ndate keskel püüti adhesiivide kasutamist lihtsustada. Turule tulid viienda põlvkonna adhesiivid – 'ühe-pudeli-süsteem' ja isesöövituv adhesiivsüsteem.

'Ühe-pudeli-süsteemis' kombineeriti omavahel praimer ja adhesiiv. Emaili ja dentiini happetöötluse järgselt aplitseeriti need ühes pudelis või pakendis olevad komponendid kaviteeti. Tehniliselt on see tegelikult kaheetapiline töötlus, kuid müügile tuli ta üheetapilise süsteemi nimetuse all. Kolme astme (hape-praimer-adhesiiv) kombineerimine vähendab etappide arvu ja lühendab tööaega.

Võrdlevad uuringud on näidanud, et eelnev, neljas adhesiivide põlvkond, töötab siiski paremini. Kliiniliseks eeliseks on ainult aja kokkuhoid tänu vähematele etappidele.

Näited:

  • OptiBond® Solo Plus™ (Kerr)
  • Gluma® One Bond (Heraeus Kulzer)
  • Adper™ Singlebond™ (3M/ESPE)
  • Prime and Bond® NT (Dentsply)
back forward