5.1. Neljanda põlvkonna adhesiivid

Neljanda põlvkonna adhesiive iseloomustab preparatsioonitolmu kihi eemaldamine. Fosforhappega söövitatakse mõlemat kude, nii emaili kui dentiini. Inglisekeelses kirjanduses leiab selle süsteemi väljendiga 'total-each technique'.

Adhesiissüsteem koosneb kolmest järjestikusest eraldiseisvast etapist: hape, praimer, adhesiiiv. Vaigu ja kollageeni (dentiinikude) vahel tekib hübriidne kiht. Vaik tungib dentiinituubulitesse, andes hea sidususe.

Neljanda põlvkonna adhesiive kasutusele võttes (1980ndatel) kardeti pulbiärritust. Hilisemad uuringud tõestasid, et selles on enamasti süüdi mikroleke puuduliku ääresulu korral ja harvem aine otsene ärritav toime pulbikoele.

Selle põlvkonna adhesiive kasutusele võttes toimus suur põhimõtteline muutus adhesiivide kasutamisel.

Mitme sõltumatu uurija poolt samaaegselt tehtud uuringutega leiti, et peale happetöötlust kaviteeti põhjalikult kuivatades on täidise adhesiivsus halvem ja hammaste restauratiivse ravijärgne tundlikkus suurem. Sellest ajast alates on rõhutatud, kui oluline on adhesiivtehnika kasutamisel vältida dentiini ülekuivatamist. Kaviteedi pinna jätmine niiskeks peale happe maha pesemist vähendab postoperatiivset tundlikkust ja suurendab sidusust.

Ainus, mida neljanda põlvkonna adhesiivsüsteemile ette heita, on tööetappide paljusus. Muud näitajad on kuni viimaste (seitsmenda põlvkonna) toodete ilmumiseni olnud paremate näitajatega.

Neljanda põlvkonna adhesiive ja nende kolme etappi (hape-praimer-adhesiiv) peetakse siiani kuldstandardiks. Sellest alates algas komposiitide võidukäik ja kosmeetiline hambaravi.

Näited:

  • OptiBond (Sybron/Kerr), hiljem OptiBond® FL (18 aastat kasutusel olnud OptiBond® FL võitis ajakirja Magazine  'aasta toote' nimetuse)
  • All-Bond (Bisco Inc), hiljem All-Bond® 2
  • Adper™ Scotchbond™ Multipurpose (3M ESPE) (praeguseks tootmisest maha võetud, kuid selle adhesiivi kohta on rohkesti kirjandusviiteid ja uuringuid) 
back forward