8. Kokkuvõte

Täidise seostumisel hambakoega on adhesiivil oluline roll. Õige tehnika tundmine, võimalike vigade vältimine ja korrektne teostus on täidise püsivuse seisukohast ülimalt olulised.

Eksimus adhesiivsüsteemi kasutamisel võib põhjustada täidise ära tuleku või äärelekke, mille kaudu mikroobid jõuavad pulbikoeni ja põhjustavad seal põletiku. Mõlemad tagajärjed on patsiendile häirivad ja nõuavad lisakulutusi. Seepärast on vajalik adhesiivsüsteemi kasutamisjuhendi täpne järgimine – ainult nii saadakse kvaliteetne täidis, mis taastab patsiendi hamba funktsiooni pikkadeks aastateks.

Adhesiivide hulgast kujunevad sul aja jooksul kindlasti oma lemmikud, millede omadusi sa hästi tunned ja oskad nendega kliinilises töös arvestada. Need teadmised tulevad ainult praktilise töö käigus. Head harjutamist!

Vaata lisaks!

Vaata fotode sarja, kus on kujutatud täidise asetamise protsessi kõiki etappe - http://www.engintaviloglu.com/eng/galleria.aspx?type=11. Kasutatud on isesöövituvat süsteemi.  
back forward