Martti Vasara doktoritöö kaitsmine

Date: 
18.08.2020 10:15

Location: 
Lai 40-218, Tartu (A. Vaga nimeline auditoorium)

 

Martti Vasar kaitseb doktoritööd "Developing a bioinformatics pipeline gDAT to
analyse arbuscular mycorrhizal fungal communities using sequence data from different marker
regions" 
taimeökoloogia ja ökofüsioloogia erialal.

Juhendajad: vanemteadur, TÜ ÖMI direktor Maarja Öpik (TÜ ÖMI) ja emeriitprofessor
John Peter Wakeham Young, (Yorki Ülikool, Suurbritannia)

Oponent: professor Philippe Vandenkoornhuyse (Rennes Ülikool, Prantsusmaa)