Maarja Vaikre doktoritöö kaitsmine

Date: 
05.11.2020 10:15

Location: 
Vanemuise 46 - 301, Tartu

 

Maarja Vaikre kaitseb doktoritööd: "The impact of forest drainage on macroinvertebrates and amphibians in small waterbodies and opportunities for cost-effective mitigation" (Metsakuivenduse mõju vee-suurselgrootutele ja kahepaiksetele ning võimalused säästlikuks majandamiseks) PhD kraadi saamiseks loomaökoloogia erialal.

Juhendajad: teadur Riinu Rannap, PhD (TÜ ÖMI) ja teadur Liina Remm, PhD (TÜ ÖMI)

Oponent: Professor Kari-Matti Vuori (Finnish Environment Institute, Soome)