Eelseisvad sündmused

 • AVALIKU ESINEMISE PRAKTIKUM

  29. October 2020 - 10:00 to 15:00

  Location: 
  Jakobi 2-114, Tartu

   

  Praktiline ja intensiivne avaliku esinemise lühikoolitus Ene Seidlalt (HAL koolitus).
  Tartu Ülikooli doktorikoolide ühisüritus

   

  Ene on...

  Read more about AVALIKU ESINEMISE PRAKTIKUM
 • Kolme minuti loengule registreerumise tähtaeg

  5. November 2020 (All day)

  Kolme minuti loengute konkurss Tartu Ülikooli doktorantidele
  Tartu Ülikooli doktorikoolide ühisüritus

  12. novembril 2020 toimub TÜ doktorantidele ja viimase aasta jooksul väitekirja kaitsnud värsketele doktoritele kolmeminutiliste loengute konkurss, kus oma teadustööd või hiljutist publikatsiooni laiemale avalikkusele tutvustada. Konkursil esitatud loengud leiavad laiemat kajastust ERR-i teadusuudiste portaalis Novaator.

  Uuringud on näidanud, et Eesti inimesed usaldavad teadust ja...

  Read more about Kolme minuti loengule registreerumise tähtaeg
 • Maarja Vaikre doktoritöö kaitsmine

  5. November 2020 - 10:15

  Location: 
  Vanemuise 46 - 301, Tartu

   

  Maarja Vaikre kaitseb doktoritööd: "The impact of forest drainage on macroinvertebrates and amphibians in small waterbodies and opportunities for cost-effective mitigation" (Metsakuivenduse mõju vee-suurselgrootutele ja kahepaiksetele ning võimalused säästlikuks majandamiseks) PhD kraadi saamiseks loomaökoloogia erialal.

  Juhendajad: teadur Riinu Rannap, PhD (TÜ ÖMI) ja teadur Liina Remm, PhD (TÜ ÖMI)

  Oponent: Professor Kari-Matti Vuori (Finnish Environment Institute...

  Read more about Maarja Vaikre doktoritöö kaitsmine
 • Praktiline stressikoolitus juhendajatele

  9. November 2020 - 9:00 to 16:30

  Location: 
  Riia 35, Tartu (Juunika Koolitus OÜ)

  Sügisel 2020 saab alguse stressijuhtimise koolituste sari, koolitaja Veiko Värk juhendamisel (Juunika Koolitus OÜ). Tegemist on praktilise koolitusega, mis lähtub aktiivõppemeetoditest. Koolitus on üles ehitatud osalejate jaoks huvitaval ja kaasaval viisil, võimaldades osalejatel analüüsida stressi läbi nende endi vaatepunkti. Koolitusel osalejad saavad koolituselt kaasa tõhusad praktilised töövahendid stressi aegsasti ära tundmiseks ning tulemuslikuks stressi vähendamiseks.

  ... Read more about Praktiline stressikoolitus juhendajatele
 • Kolme minuti loengute konkurss Tartu Ülikooli doktorantidele

  12. November 2020 (All day)

  Kolme minuti loengute konkurss Tartu Ülikooli doktorantidele


  Tartu Ülikooli doktorikoolide ühisüritus

  12. novembril 2020 toimub TÜ doktorantidele ja viimase aasta jooksul väitekirja kaitsnud värsketele doktoritele kolmeminutiliste loengute konkurss, kus oma teadustööd või hiljutist publikatsiooni laiemale avalikkusele tutvustada. Konkursil esitatud loengud leiavad laiemat kajastust ERR-i teadusuudiste portaalis Novaator.

   

  Uuringud on näidanud, et Eesti inimesed...

  Read more about Kolme minuti loengute konkurss Tartu Ülikooli doktorantidele
 • Triine Nirgi doktoritöö kaitsmine

  20. November 2020 - 12:15

  Location: 
  Ravila 14a-1019, Tartu

   

  Triine Nirgi kaitseb doktoritööd: "Holocene relative shorelevel changes and geoarchaeology of the prehistoric sites in western Estonia" (Läänemere veetaseme muutused Holotseenis ja esiajaloolise rannikuasustuse geoarheoloogia Lääne-Eestis) PhD kraadi saamiseks geoloogia erialal.

  Juhendajad: vanemteadur Tiit Hang (TÜ ÖMI) ja vanemteadur Alar Rosentau (TÜ ÖMI)

  Oponent: Professor Gösta Hoffmann (Bonni Ülikool, Saksamaa)

  Summary

  Holocene...

  Read more about Triine Nirgi doktoritöö kaitsmine
 • Eveli Otsingu doktoritöö kaitsmine

  3. December 2020 - 12:15

  Location: 
  Lai 40- A. Vaga nim. auditoorium (218), Tartu

   

  Eveli Otsing kaitseb doktoritööd: "Tree species effects on
  fungal richness and community structure"
  (Puuliikide mõju seente liigirikkusele ja liigilisele koosseisule) PhD kraadi saamiseks botaanika ja mükoloogia erialal.

  Juhendaja: Leho Tedersoo (TÜ ÖMI)

  Oponent: professor Tarja Lehto (University of Eastern Finland, Soome)

  Read more about Eveli Otsingu doktoritöö kaitsmine
 • Siim-Kaarel Sepa doktoritöö kaitsmine

  8. December 2020 - 13:15

  Location: 
  Lai 40- A. Vaga nim. auditoorium (218), Tartu

   

  Siim-Kaarel Sepp kaitseb doktoritööd: "Soil eukaryotic community responses to land use and host identity"  (Eukarüootse mullaelustiku vastus maakasutuse muutustele ning peremeestaime identiteedile) PhD kraadi saamiseks taimeökoloogia ja ökofüsioloogia erialal.

  Juhendajad: juhtivteadur Maarja Öpik (TÜ ÖMI) ja professor Martin Zobel (TÜ ÖMI)

  Oponent: professor Marcel van der Heijden (Zürichi Ülikool, Šveits)

   

  Read more about Siim-Kaarel Sepa doktoritöö kaitsmine
 • Practical stress management (in English)

  14. December 2020 - 9:00 to 16:30

  Location: 
  Riia 35, Tartu (Juunika Koolitus OÜ)

   

  In autumn 2020, a series of stress management trainings started under the guidance of trainer Veiko Värk  (Juunika Koolitus OÜ). These practical trainings are based on active learning methods. The trainings are structured in an interesting and inclusive way for the participants, allowing the participants to analyse the stress through their own point of view. Participants receive effective practical tools for early...

  Read more about Practical stress management (in English)
 • Mari Pendi doktoritöö kaitsmine

  15. December 2020 - 11:15

  Location: 
  Lai 40- A. Vaga nim. auditoorium (218), Tartu

   

  Mari Pent kaitseb doktoritööd: "Bacterial communities associated with fungal fruitbodies" (Seente viljakehadega seotud bakterikooslused) PhD kraadi saamiseks botaanika ja mükoloogia erialal.

  Juhendajad: vanemteadur Kadri Põldmaa (TÜ ÖMI) ja vanemteadur Mohammad
  Bahram (TÜ ÖMI, Swedish University of Agricultural Sciences, Rootsi)

  Oponent: professor Sari Timonen (Helsingi Ülikool, Soome)

   

  Read more about Mari Pendi doktoritöö kaitsmine

Pages