Toimunud sündmused

 • Ajajuhtimiskoolitus juhendajatele Zoomis

  18. December 2020 - 10:00 to 15:30

  Location: 
  veebikeskkonnas ZOOM

  Koolitusele registreeruda saab siin.

  Registreerimine lõpeb 10. detsembril 2020 või grupi täitumisel (piirarv 20 inimest). Koolitusele vastuvõetutele saadetakse täpsem info e-mailile.

  Koolitaja Kati Tikenberg, Aeternum Koolitus ja Konsultatsioonid OÜ

  Õpiväljundid:

  • osaleja oskab analüüsida oma ajajuhtimisoskusi ja leida viisid, kuidas ajakasutust tõhustada;
  • osaleja oskab koostada aja...

  Read more about Ajajuhtimiskoolitus juhendajatele Zoomis
 • Einar Kärgenbergi doktoritöö kaitsmine

  16. December 2020 - 12:15

  Location: 
  Vanemuise 46-301, Tartu

   

  Einar Kärgenberg kaitseb doktoritööd teemal "Movements of migratory fish in freeflowing and fragmented rivers with limited spawning grounds" (Rändkalade liikumised piiratud kudemisvõimalustega avatud ja tõkestatud jõgedes) PhD kraadi saamiseks ihtüoloogia ja kalanduse erialal.

  Juhendajad: professor Toomas Saat (TÜ EMI) ja teadur Anu Albert, PhD (TÜ EMI)

  Oponent: professor Jaakko Erkinaro (Natural Resources Institute Finland, Soome)

  Kokkuvõte...

  Read more about Einar Kärgenbergi doktoritöö kaitsmine
 • Mari Pendi doktoritöö kaitsmine

  15. December 2020 - 11:15

  Location: 
  Lai 40- A. Vaga nim. auditoorium (218), Tartu ja videosilla vahendusel

   

  Mari Pent kaitseb doktoritööd: "Bacterial communities associated with fungal fruitbodies" (Seente viljakehadega seotud bakterikooslused) PhD kraadi saamiseks botaanika ja mükoloogia erialal.

  Juhendajad: vanemteadur Kadri Põldmaa (TÜ ÖMI) ja vanemteadur Mohammad
  Bahram (TÜ ÖMI, Swedish University of Agricultural Sciences, Rootsi)

  Oponent: professor Sari Timonen (Helsingi Ülikool, Soome)

   

  Kokkuvõte
  Päristuumsed...

  Read more about Mari Pendi doktoritöö kaitsmine
 • Ajajuhtimiskoolitus doktorantidele Zoomis

  15. December 2020 - 10:00 to 15:30

  Location: 
  veebikeskkonnas ZOOM

   

  Koolitusele registreeruda saab siin

  Registreerimine lõpeb 10. detsembril 2020 või grupi täitumisel (piirarv 20 inimest). Koolitusele vastuvõetutele saadetakse täpsem info e-mailile.

  Koolitaja Kati Tikenberg, Aeternum Koolitus ja Konsultatsioonid OÜ

  Õpiväljundid:

   ...
  Read more about Ajajuhtimiskoolitus doktorantidele Zoomis
 • Practical stress management (in English)

  14. December 2020 - 9:00 to 16:30

  Location: 
  Riia 35, Tartu (Juunika Koolitus OÜ)

   

  In autumn 2020, a series of stress management trainings started under the guidance of trainer Veiko Värk  (Juunika Koolitus OÜ). These practical trainings are based on active learning methods. The trainings are structured in an interesting and inclusive way for the participants, allowing the participants to analyse the stress through their own point of view. Participants receive effective practical tools for early...

  Read more about Practical stress management (in English)
 • Siim-Kaarel Sepa doktoritöö kaitsmine

  8. December 2020 - 13:15

  Location: 
  Lai 40- A. Vaga nim. auditoorium (218), Tartu ja videosilla vahendusel

   

  Siim-Kaarel Sepp kaitseb doktoritööd: "Soil eukaryotic community responses to land use and host identity"  (Eukarüootse mullaelustiku vastus maakasutuse muutustele ning peremeestaime identiteedile) PhD kraadi saamiseks taimeökoloogia ja ökofüsioloogia erialal.

  Juhendajad: juhtivteadur Maarja Öpik (TÜ ÖMI) ja professor Martin Zobel (TÜ ÖMI)

  Oponent: professor Marcel van der Heijden (Zürichi Ülikool, Šveits)

   

  Kokkuvõte...

  Read more about Siim-Kaarel Sepa doktoritöö kaitsmine
 • Triine Nirgi doktoritöö kaitsmine

  4. December 2020 - 12:15

  Location: 
  Kaitsmine toimub videosilla vahendusel

   

  Triine Nirgi kaitseb geoloogia erialal doktoritööd teemal: „Holocene relative shore-level changes and geoarchaeology of the prehistoric sites in western Estonia“ (Läänemere veetaseme muutused Holotseenis ja esiajaloolise rannikuasustuse geoarheoloogia Lääne-Eestis). 

  Juhendajad:
  vanemteadur Alar Rosentau, Tartu Ülikool
  vanemteadur Tiit Hang, Tartu Ülikool

  Oponent:
  professor Gösta Hoffmann, Bonni Ülikool (Saksamaa)
   

  Kokkuvõte
  Töö...

  Read more about Triine Nirgi doktoritöö kaitsmine
 • Eveli Otsingu doktoritöö kaitsmine

  3. December 2020 - 12:15

  Location: 
  Lai 40- A. Vaga nim. auditoorium (218), Tartu

   

  Eveli Otsing kaitseb doktoritööd: "Tree species effects on
  fungal richness and community structure"
  (Puuliikide mõju seente liigirikkusele ja liigilisele koosseisule) PhD kraadi saamiseks botaanika ja mükoloogia erialal.

  Juhendaja: Leho Tedersoo (TÜ ÖMI)

  Oponent: professor Tarja Lehto (University of Eastern Finland, Soome)

   

  Kokkuvõte
  Erinevad seenerühmad on looduses olulised orgaanilise aine lagundajad, haigustekitajad...

  Read more about Eveli Otsingu doktoritöö kaitsmine
 • Ahmed Abdalazeez doktoritöö kaitsmine TalTech Meresüsteemide instituudis

  26. November 2020 - 12:00

  Location: 
  Taltech Meresüsteemide instituut, Akadeemia tee 15a, Tallinn

  Ahmed Abdalazeez doktoritöö kaitsmine TalTech Meresüsteemide instituudis teemal: "Laine dispersiooni ja murdumise mõju mittelineaarsete lainete uhtekõrgusele erineva kujuga laugetel randadel" (Runup of Nonlinear Waves of Different Shapes on a Plane Beach Including Effects of Dispersion and Wave Breaking).

   

  Juhendajad: Dr. Ira Didenkulova (Meresüsteemide instituut, Tallinna Tehnikaülikool) ja Dr. Denys Dutykh (Univ. Grenoble Alpes, Univ. Savoie Mont Blanc CNRS)...

  Read more about Ahmed Abdalazeez doktoritöö kaitsmine TalTech Meresüsteemide instituudis

Pages