Maateaduste ja ökoloogia doktorikool on Tartu Ülikooli ASTRA projekt PER ASPERA  raames Tartu Ülikooli juurde loodud institutsioon, mis koostöös partnerite Eesti Maaülikooli, Tallinna TehnikaülikooliTallinna Ülikooli ja Eesti Taimekasvatuse Instituudiga pakuvad doktorantidele erinevaid võimalusi pühendumiseks teadus- ja õppetööle ning doktorantuuri edukaks läbimiseks. 

Doktorikool ühendab eri uurimisgruppides ja ülikoolides tegutsevaid uurijaid ja eelkõige doktorante, et soodustada vastastikust infovahetust, korraldada loenguid ja seminare ning aidata kaasa teadustööle, mis ületab seniste uurimisgruppide piirid. Töö eesmärgiks on maateaduste ja ökoloogia valdkonna noorte spetsialistide rahvusvaheliste koostöösidemete arendamine ning Eesti doktorantide üldise ettevalmistustaseme tõstmine. Doktorikool ei tee teadusuuringuid, neid tehakse doktorikooliga liitunud teadusüksustes. Doktorikool ei anna doktorikraade, neid annavad doktorikooliga liitunud ülikoolid.

Maateaduste ja ökoloogia doktorikooli tegutsemise aeg on 01.01.2016 kuni 31.08.2023.