1. Inimese tuumagenoomi ehitus üldiselt

Mõiste genoomi organisatsioon viitab pigem elementide järjestikusele organisatsioonile genoomis kui genoomi struktuursele organisatsioonile.

Peale struktuurgeenide (geenid, mis kodeerivad RNA ja valku ja geenid, mis kodeerivad ainult RNA) kodeerivate eksonite on genoomis mittekodeeriv DNA, mis jaguneb alaklassideks:

  • Intronid
  • Pseudogeenid
  • Retropseudogeenid
  • Transposoonid
  • Retrotransposoonid

Skeem inimese tuumagenoomi struktuurist  tänapäevaste teadmiste alusel:

 

http://www.scfbio-iitd.res.in/research/geneticorganization.html

Millal võidi võtta kasutusele genoomi mõiste? Millega tegeleb genoomika?

Mõistet „genoom“ kasutas esimesena saksa teadlane H. Winkler, ingliskeelsena on termin kasutusel 1926. aastast. Genoomika on molekulaarbioloogia haru, mis tegeleb genoomide uurimisega.

Kasutatud kirjandus:

back forward