Ingrid Kalev

Tartu Ülikool, Arstiteaduskond 
Biomeditsiini osakond

Sisupakett on mõeldud arstiteaduse ja lähedaste erialade (stomatoloogia, farmakoloogia) üliõpilastele lisamaterjalina inimese molekulaarse ja kliinilise geneetika õppeaine omandamisel. Õppijal peavad  olema eelteadmised üldbioloogiast, klassikalisest geneetikast, statistikast. Sisupaketi läbimine võtab aega umbes 4 tundi.

Õpiobjekt sisaldab ülevaadet genoomi ehitusest ja funktsioonist ja ei pretendeeri selles valdkonnas väga põhjalikule käsitlusele.

Inimese genoom jaotub tuuma- ja mitokondriaalseks genoomiks. Tuumagenoomis on praegu annoteeritud geene  ~21 000 ehk ~2% kogu genoomist, mis moodustab genoomi kodeeriva osa. RNA geene on ~3000, mida ei transleerita valguks. ~98% genoomist on mittekodeeriv DNA.

Sisupakett on üles ehitatud tekstina, mis jaguneb peatükkideks. Teksti sisse on pikitud küsimused, mis aitavad aktiveerida õppija varasemaid teadmisi ning ergutavad arutlema. Need on esitatud tekstikastikestes. Küsimusel klikkides näete ka vastust. Sisupakett lõpeb enesetestiga, mis võimaldab kontrollida oma teadmisi. Kasuta seda võimalust kindlasti!

Sisupaketi tulemuslikult läbinud õppija:

  • teab genoomi elementide struktuurset ülesehitust ja funktsiooni;
  • oskab selgitada genoomi mõisteid.

Tartu, 2013

forward