Programme

Programme in pdf available here.

 

Sessions will be held in the room 139 and coffee breaks will be served in the room 140.

 

Thursday 5 April

 

11:30  

Registration

Session 1

12:00

Opening

12:15

Einar Meister & Lya Meister

Production of Estonian vowels by Finnish speakers

13:00-13:30

Coffee break

 

Session 2                                                         Chair: Michael O'Dell

13:30

Pertti Palo, Sonja Schaeffler & James M. Scobbie

Effect of Articulation Rate on the Articulatory to Acoustic Onset Interval in Delayed Naming

13:55

Stefan Werner

Parameter reduction for automatic dysarthria severity assessment

14:20

Liis Ermus & Meelis Mihkla

Predictability of consonant reduction from written text

14:45

Tommi Nieminen & Pertti Palo

Artikulaattorien liike suomen ja sen lähisukukielten ”švaayhtymissä”

15:10 - 15:40

Coffee break

Session 3                                                          Chair: Einar Meister

15:40

Katri Hiovain, Antti Suni, Martti Vainio & Juraj Simko

Mapping areal variation and majority language influence in North Sámi using hierarchical prosodic analysis

16:05

Katri Hiovain & Juraj Simko

Evaluation of Quantity Patterns in North Sámi Varieties

16:30

Pire Teras, Eva Liina Asu, Pärtel Lippus & Karl Pajusalu

Half-length of the second syllable vowel as a characteristic of Estonian CVCV-words

16:55

Karl Pajusalu & Tuuli Tuisk

Tiit-Rein Viitso äänteiden tutkijana

18:30

Conference dinner

 

 

 

Friday 6 April

 

Session 4                                                     Chair: Maija S. Peltola

09:00

Iiris Jaakkola, Heini Kallio & Minnaleena Toivola

Suomalaisten alakouluikäisten lasten ääntämisen kehittyminen kielenoppimissovelluksen avulla

09:30

Päivi Virkkunen

VÄISKI auttaa kieltenopettajia opettamaan ääntämistä — kyselytutkimus

09:55

Katrin Leppik

A comparative study of the perception and production of Estonian vowel categories by Estonian and Spanish speakers

10:20

Mikko Kuronen & Maria Kautonen

Syntyperäisen kaltaisten L2-puhujien suomen ääntämisestä

10:45- 11:15

Coffee break

Session 5                                                    Chair: Martti Vainio

11:15

Lauri Tavi, Stefan Werner & Tanel Alumäe

Recognition of creaky voice: from laboratory-like conditions to emergency calls

11:40

Kätlin Aare, Marcin Wlodarczak & Mattias Heldner

Creaking one's way out of trouble

12:05

Michael O'Dell, Liisa Mustanoja & Hanna Lappalainen

Prosodia sosiofonetiikassa: Yksilön äänenkorkeuden muuttuminen

12:30- 13:30

Lunch

13:30- 14:30

Poster session and coffee

Session 6                                                    Chair: Stefan Werner

14:30

Anton Malmi

The acoustics features of Estonian palatalized and plain /t/ and /s/

14:55

Eva Liina Asu & Pärtel Lippus

Is there secondary stress in Estonian?

15:20

Nele Ots & Eva Liina Asu

Effect of intonation on the perception of prominence in spontaneous Estonian

15:45

Heete Sahkai

Testing the relationship between syntax and prosody in Estonian finite verb placement

15:45- 16:15

Closing

  

 

Poster session

 

Antti Saloranta & Maija S. Peltola

Kuuntele ja toista -harjoittelu konsonanttien kestoeron oppimisessa

Katja Immonen & Maija S. Peltola

Aikaistettu ruotsinopetus – opettajaraadit koululaisten ääntämistä arvioimassa

Tomi Rautaoja, Henna Tamminen & Maija Peltola

Sekakielikontekstin vaikutus erilaisten kaksikielisten kielelliseen havaitsemiseen

Kimmo U. Peltola, Paavo Alku, Teija Kujala, Risto Näätänen & Maija S. Peltola

Vieraan kielen äänteiden identifikaatio ja tuotto muovautuvat nopeasti – diskriminaatiosensitiivisyys ei näytä kasvavan

Rene Altrov, Hille Pajupuu & Kairi Tamuri

Soome ja eesti kahest fonožanrist

Henna Heinonen

Syllable duration and comprehensibility: The case of Finnish-speaking upper secondary school students’ L2 Swedish

Elisa Reunanen & Maija S. Peltola

Articulatory movements and coarticulation in Finnish vowels

Payam Ghaffarvand Mokari, Nasim Mahdinazhad & Stefan Werner

A parametric study of acoustic characteristics of Azerbaijani fricatives

Tommi Nieminen & Michael O'Dell

Suomen švaan variaatio puoli vuosisataa sitten

Helen Türk

Geminates in Spontaneous Estonian as a Function of Consonant Quality and Quantity

Laivi Org

Võru konsonantide l ja t palatalisatsiooni akustika

Mari-Liis Kalvik & Liisi Piits

Palatalisatsiooni määramine sõna paat ja raat näitel