17. Kinnisvaraõigus

Sa said 4 punkti 10 -st
Your score was: 40 %

Teie testitulemus jäi alla 70%. Soovitame kaaluda sellel kursusel osalemist, sest Teil on, mida juurde õppida.

Testi tulemused

Küsimus:
Tulemus 0 / 1

Kaupo saab sõita oma kinnistule ainult teed mööda, mis läheb läbi Lembitu kinnistu. Millised õigused on Kaupol ja mida saab nõuda Lembitu?

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

A. Kaupol on õigus sõita läbi Lembitu kinnistu ainult Lembitu loal

B. Lembitu võib nõuda Kaupolt tee kasutamise eest tasu

C. Lembitu võib keelata Kaupol tee kasutamise, kui nad ei ole kokkulepitud servituudi seadmises

D. Kõik eeltoodud vastused

D. Mitte ükski eeltoodud vastustest

Küsimus:
Tulemus 1 / 1

Mati soovib ehitada endale maja, mille ehitusalane pind on 120 m2. Matil on elamu ehitamiseks vaja: 

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

A. ehitusteatist ja ehitusprojekti

B. ehitusluba

C. detailplaneeringut

D. Kõik eeltoodud vastused

E. Mitte ükski eeltoodud vastustest

Küsimus:
Tulemus 1 / 1

Korteriomanike üldkoosolekul arutatakse elamu pööningul asuvate kasutamata ruumide korteriteks väljaehitamise ja uute eriomandite loomise võimalust.  Pööningukorterite väljaehitamiseks ja uute eriomandite loomiseks on vaja:

 

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

A. Pööningukorterite väljaehitamiseks on vaja korteriühistu liikmete enamuse   otsust

B. Pööningukorterite väljaehitamiseks on vaja kõigi korteriomanike nõusolekut

C. Pööningukorterite väljaehitamiseks piisab 2/3 korteriomanike nõusolekust, kui puuduvate korteriomanike nõusolekut asendab kohtuotsus

D. Variandid B ja C

E. Mitte ükski eeltoodud variantidest

Küsimus:
Tulemus 1 / 1

Juhan ostis Jaanilt korteri koos köögimööbli ja töökorras köögitehnikaga. Nädal pärast sissekolimist läks aga nõudepesumasin rikki. Juhani arvates on tegemist lepingutingimustele mittevastava (puudustega) asjaga, Jaani arvates aga mitte. 

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

A. Juhan saab nõuda Jaanilt nõudepesumasina parandamist

B. Juhan saab nõuda Jaanilt uut nõudepesumasinat

C. Juhan saab nõuda Jaanilt nõudepesumasina remondikulude hüvitamist

D. Variandid A, B Ja C

E. Mitte ükski eeltoodud vastustest

Küsimus:
Tulemus 0 / 1

Isa soovib „kirjutada oma maja (kinnistu) poja nimele“. Kuidas ta saab seda teha? 

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

A. Isa saab maja poja nimele vormistada ühepoolse kinketehinguga

B. Isa saab teha vormikohase avalduse omanikuandmete muutmiseks kinnistusraamatus

C. Isa ja poeg sõlmivad selleks kinkelepingu

D. Variandid B ja C

E. Variandid A, B ja C

Küsimus:
Tulemus 0 / 1

Korteriomanikud leppisid kokku hoovis asuvate parkimiskohtade kasutuskorras. Nad sõlmisid omavahelise kasutuskorralepingu ja tähistasid parkimiskohad lepingu lisas oleval plaanil vastavate numbritega.

Priidu kasutuses on parkimiskoht nr. 4.  Priit soovib oma korteri ära müüa. Uuel omanikul on õigus kasutada parkimiskohta nr 4, kui:

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

A. kasutuskorraleping on sõlmitud notariaalselt tõestatud vormis

B. kasutuskorra kohta on tehtud märge kinnistusraamatusse

C. teised korteriomanikud sellega nõustuvad

D. Variandid A ja B

E. Variandid B ja C 

Küsimus:
Tulemus 0 / 1

Taavi soovib müüa korterit, mis on rahvastikuregistri andmetel tema elukoht, kuid tegelikult ta seal ei ela. Taavi töötab elektroonikapoes müüjana, ettevõtlusega ta ei tegele.

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

A. Korteri müümisel peab Taavi maksma tulumaksu

B. Korteri müümisel peab Taavi maksma käibemaksu

C. Maamaksu tasumise kohustus läheb üle uuele omandajale, kui korteri müügileping sõlmitakse enne 1. juulit

D. Kõik eeltoodud vastused

E. Mitte ükski eeltoodud vastustest

Küsimus:
Tulemus 0 / 1

Malle, Helle ja Ülle said pärimise teel kinnistu kaasomanikeks.

Kinnistusraamatu andmetega tutvudes avastas Malle, et ta on jäetud kaasomanikuna kinnistusraamatusse kandmata.  Malle soovib kinnistusraamatu kande vaidlustada. Ta saab taotleda, et ebaõige kande muutmise nõude tagamiseks kantakse kinnistusraamatusse:

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

A. eelmärge

B. vastuväide

C. keelumärge

D. märkus

Küsimus:
Tulemus 0 / 1

Paul soovib anda oma korteri üürile ja sõlmida võimalikult kasuliku üürilepingu. Kas järgmised Pauli poolt plaanitavad punktid üürilepingus on kehtivad?  Üürilepinguga saavad pooled kokku leppida:

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

A. tagatisraha maksmises kuni kolme kuu üüri suuruses

B. seadusest suurema viivise maksmises, kui üürnik viivitab üüri maksmisega

C. leppetrahvi maksmises, kui üürnik rikub või lõhub üüritud ruume

D. Variandid A ja B

Küsimus:
Tulemus 1 / 1

Jüri ja Mari peavad kinnistu müügiläbirääkimisi ja soovivad vormistada müügilepingu tingimuste kohta eelkokkuleppe. Millises vormis sõlmitud  müügilepingu eelleping on kehtiv?

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

A. Kinnistu müügilepingu eelleping võib olla sõlmitud kirjalikus vormis, kui pooled nii kokku lepivad

B. Kinnistu müügilepingu eelleping vajab kehtivuseks notariaalselt tõestatud vormi

C. Kinnistu müügilepingu eelleping võib olla sõlmitud mistahes vormis

D. Variandid A ja B