14. Pensionikindlustus

Proovige lahendada eksamitestiga sarnast enesekontrolli testi

  • Testis on kümme küsimust kuni 5 valikvastusega.
  • Igale küsimusele on ainult üks õige vastus.
  • Õigesti vastatud küsimuse eest saate 1 punkti, valesti vastatud küsimuse eest 0 punkti.
  • Kui kogute vähemalt 7 punkti, siis olete testi edukalt sooritanud. Kursuse lõpueksami lävend on samuti 70%

Kui saavutate tulemuseks üle 70%, siis võite selle kursuse ka vahele jätta. Võimalik, et see on Teie jaoks ehk liiga kerge.  Kui Teie testitulemus jääb aga alla 70%, siis soovitame kaaluda sellel kursusel osalemist. Teil on, mida juurde õppida! Smile 

Küsimuste arv:10
Avatud:alati
Lävend:70 %
Tagasi liikumine:keelatud