12. Finantsturud

10 questions
 1. Passiivsete investeerimisstrateegiate eesmärk on saada tulu, mis võrdub:

  A. S&P indeksiga 

  B. reaalse majanduskasvuga 

  C. nominaalse majanduskasvuga

  D. inflatsiooniga

  E. turu keskmise tulususega

 2. Muudel võrdsetel tingimustel aktsiate P/E tase suhteliselt kõrgem riigis, kus: 

  • "majanduskasv on kiirem"
  • "intressimäärad on madalamad" 

  A. Ainult esimene väide on tõene

  B. Ainult teine väide on tõene

  C. Mõlemad väited on tõesed

  D. Kumbki väide ei ole tõene

 3. Mida näitab duratsioon?

  A. Turuintressimäärade muutumise mõju võlakirja turuväärtusele

  B. Turuintressimäärade muutumise mõju võlakirja nimiväärtusele

  C. Võlakirja kustutusaja muutumise mõju võlakirja turuväärtusele

  D. Võlakirja kustutusaja muutumise mõju võlakirja nimiväärtusele

 4. P/E = 

  A. = aktsiate arv • tulu aktsia kohta

  B. = aktsia turuhind • tulu aktsia kohta

  C. = aktsia nimiväärtus / tulu aktsia kohta

  D. = aktsiate keskmine arv / puhaskasum

  E.  Mitte ükski eeltoodud vastustest

 5. Millisel tasemel LÕPEVAD Standard&Poors'i ja Moody'se spekulatiivse taseme reitingud?

  A. CC ja Ca 

  B. CCC ja Caa 

  C. Mitte ükski eeltoodud vastustest

 6. Ostsite 10. jaanuaril 200 aktsiat hinnaga 60 ühikut aktsia. 5. aprillil maksis ettevõte 500% aktsiadividende ja 5 ühikut sularahadividende. 7. detsembril müüsite aktsiad hinnaga 25 ühikut aktsia. Ostu- ja müügitehingutelt maksite 1500 ühikut komisjoni- ja teenustasusid.

  Milline on investeeringu aastatulusus pärast komisjoni- ja teenustasude arvessevõtmist?

  A. 160,5%

  B. 145,8%

  C. 109,6%

 7. "Investeerimisportfelli ühe kuu riskiväärtus on 99 % tõenäosusega 1 miljon eurot"

  Väide tähendab seda, et kui portfelli koosseis ja turuseosed ei muutu, siis:

  A. 99 % tõenäosusega LANGEB portfelli varade väärtus ühe kuuga rohkem kui 1 miljon eurot

  B. 99 % tõenäosusega EI LANGE portfelli varade väärtus ühe kuuga rohkem kui 1 miljon eurot 

  C. 99 kuul järgnevast 100-st kuust võib portfelli varade väärtus langeda rohkem kui 1 miljon eurot

  D. Mitte ükski eeltoodud vastustest

 8. Turuintressimäära tõus    ...    võlakirja hinda ja    ...    kupongide reinvesteerimisest saadavat tulu.    

  A. vähendab, vähendab

  B. vähendab, suurendab

  C. suurendab, vähendab

  D. suurendab, suurendab

  E. Need näitajad ei ole seotud

 9. Börsipaanika peatamiseks abi kauplemise peatamisest börsil siis, kui:

  A. kauplemise saab peatada kiiresti

  B. kauplemise peatavad ka naaberbörsid

  C. paanika põhjustanud probleemid leiavad kauplemise peatamise ajal lahenduse 

 10. Ettevõtte maksis aktsionäridele 10 ühikut dividende ja kavatseb hoida dividendid sama suurena ka tulevikus. Selle riskiastmega aktsia nõutav tulumäär on 20 protsenti.

  Kui suur on aktsia väärtus dividendide diskonteerimise mudeli järgi?

  A. 200 ühikut

  B. 50 ühikut

  C. 5 ühikut

  D. 2 ühikut