9. Väliskaubandus ja pangandus

10 questions
 1. Milline risk võib kaasneda eksporditehinguga?

  A. Riigirisk

  B. Valuutarisk 

  C. Transpordirisk 

  D. Kõik eeltoodud vastused

 2. Rahvusvaheliste tarnetingimuste kohaselt on müüjal enim vastutusi ja kohustusi siis, kui tarnetingimus kuulub kategooriasse:

  A. Kõigis kategooriates on võrdne vastutus 

   B. 

   C.

   D. 

  E.

 3. Milline järgnevatest maksevormidest on turvalisem kauba müüjale? 

  A. Makse kauba saamisel 

  B. Ettemakse kauba tellimisel

   

  C. Inkasso

  D. Akreditiiv

   

 4. Milline makseviis on ostja seisukohast kõige kindlam?

  A. Pangaülekanne pärast kauba kättesaamist

  B. Ettemaks

  C. Inkasso

  D. Akreditiiv

 5. See on hüvituskaubanduse liik, kus suuremahuliste ja strateegiliselt tähtsate kokkulepete üheks osapooleks on riigivalitsus. Tehingu tingimuseks on, et vähemalt tellimuse väärtuses saab tellijariik omakorda vastutellimusi teise riigi eksportöörilt.

  Mis tehingust on jutt?

  A. Bartertehing

   

  B. Vastuostutehing 

  C. Tasaarveldustehing

  D. Tagasiostutehing

 6. Eksporditehingu finantseerimisel võib pangale tagatiseks olla:

  A. tšekk

  B. müüja kirjalik lubadus maksta

  C. kaup teel 

  D. Tagatist ei ole vaja

 7. Kauba müüja on ... algatajaks ja kauba ostja on ... algatajaks. 

  A. inkasso; akreditiivi

   

  B. akreditiivi; inkasso 

 8. Milline väide on tõene?

  „Faktooring on tehing,

  A. kus pank finantseerib kauba ostjat.“

  B. kus pank finantseerib kauba müüjat.“

  C. mis võimaldab finantseerida ettemaksuarveid.“

  D. mis võimaldab finantseerida kreeditarveid.“

  E. Variandid A, C ja D

 9. Rahvusvahelises kaubanduses enim kasutatav finantseerimise liik on:

  A. lühiajaline finantseerimine

   

  B. keskmise pikkusega finantseerimine

  C. pikaajaline finantseerimine

 10. Millise kohustuse võtab pank maksegarantii väljastamisel? 

  A. Kohustuse maksta tasumata arve eest

  B. Kohustuse pöörduda maksenõudega kohtusse 

  C. Kohustuse maksta hüvitist garanteeritud nõude summa ulatuses

   

  D. Kohustuse selgitada välja ostja võlgnevuse suurus