7. Makromajandus ja rahapoliitika

10 questions
 1. Kuidas mõjutab inflatsioon majandust? 

  A. Inflatsioon põhjustab kogu majanduses hüppelisi hinnatõuse, mis destabiliseerivad majandust

  B. Inflatsioon aeglustab majanduskasvu, sest tarbijad ja ettevõtjad ei tea tulevasi hindu ning ei julge teha suuri otsuseid

  C. Inflatsioon levib majanduses sammhaaval ja muudab majanduse struktuuri

  D. Inflatsioonist tingitud hinnataseme tõus ei mõjuta majandust olulisel määral

 2. Miks kasutatakse tänapäeval kullatandardi asemel tagatiseta paberraha? 

  A. Valitsuste sõjakulutused 20. sajandi esimesel poolel muutsid kullastandardi järgimise võimatuks

  B. Kullastandard kutsus esile regulaarseid majanduskriise ja ei võimaldanud valitsustel majandust toetada

  C. Kullastandardi ajal polnud võimalik tagada hinnastabiilsust

  D. Kulla hoiustamine riigikassas on liiga kulukas ja suuremad rahvusvahelised tehingud logistiliselt keerulised

 3. Analüüsite viimaste aastate statistikat ja näete, et majandus on kasvanud aastas keskmiselt 5%, tööpuudus on langenud mitu aastat järjest ja jõudnud 6%-le.

  Millise hinnangu annate?

  A. Kui need trendid jätkuvad, võib majandus sattuda buumi. Keskpank peaks muutuma eriti tähelepanelikuks ja olema valmis sekkuma

  B. Tööpuudus on endiselt liiga kõrge. Toetades majanduskasvu rahapoliitikaga, oleks võimalik seda veelgi langetada

  C. Tugev majanduskasv ja langev tööpuudus viitavad sellele, et majandus on sisenenud buumi

  D. Suhteliselt hea majanduskasv ja langev tööpuudus näitavad, et majandus on jõudsalt lähenemas oma potentsiaalile. Tegelikult võiksid need näitajad veelgi paraneda

 4. Euroopa Keskpank (EKP) alandas neljapäevasel istungil intressimäärasid. Rahaturu intressimäärad langesid juba päev varem, ennetades EKP otsust. Tööjõu- ja kaubaturud kohanevad paindlikult.

  Kuidas hindate keskpanga tegevuse mõju?

  A. Kui majandusagendid aimavad keskpanga samme ette ja kohandavad oma käitumist koheselt, on keskpank võimetu reaalmajandust mõjutama

  B. Riigis, kus majandusagendid aimavad keskpanga samme ette ja kohandavad oma käitumist koheselt, on keskpangal suhteliselt lihtne hinnastabiilsust säilitada

  C. Keskpanga jaoks ei ole oluline, kas majandusagendid aimavad tema samme ette. 

  D. Variandid A ja B 

 5. Raha väärtus EI SÕLTU sellest, 

  A. kas teised majandusagendid seda aktsepteerivad

  B. milline on rahatähe seadusega kehtestatud nimiväärtus

  C. millised on selle alternatiivsed kasutusalad

  D. kas sellele on antud seadusliku maksevahendi staatus

 6. Mida tähendab Euroopa Keskpankade Süsteemi sõltumatus?

  A. Europiirkonna liikmesriikide keskpangad ei pea täitma Euroopa Keskpanga Nõukogu otsuseid

  B. Europiirkonna liikmesriikide keskpangad ei pea täitma EL institutsioonide ja liikmesriikide valitsuste instruktsioone

  C. Europiirkonna liikmesriikide keskpangad on kõikidest EL institutsioonidest sõltumatud. Nad ei ole aruandekohustuslikud ühegi EL institutsiooni ees

  D. Europiirkonna liikmesriikide keskpangad on kõikidest EL institutsioonidest sõltumatud, kuid nad peavad juhinduma oma riigi valitsuse instruktsioonidest

 7. Loete uudist: “Euroopa Keskpank prognoosib tarbijahinna inflatsiooni tõusu 2,5%-ni. Analüütikud ootavad rahapoliitiliste intressimäärade tõusu.”

  Kas nõustute analüütikutega? 

  A. JAH. Keskpanga intressipoliitika avaldab majandusele mõju teatud ajavahemiku pärast (mõjulõtk). Keskpank tegutseb ennetavalt, kasutades inflatsiooniprognoose

  B. PIGEM JAH. Kiirenev inflatsioon võimaldab keskpangal intresside kõigutamisega testida oma mõju majandusele

  C. PIGEM EI. Keskpangad ei tegutse kunagi ennetavalt, sest prognoosid on ebakindlad

  D. EI. Euroopa Keskpanga põhieesmärk on kõrge tööhõive tagamine ja inflatsiooni alandamine oleks sellega vastuolus

 8. Sisemajanduse koguprodukt on...  Milline väide on VÄÄR?

  A. kõigi residentide poolt teenitud tulude summa

  B. teatud perioodil loodud lõpptarbimiskaupade turuväärtus

  C. kõigi valmistatud kaupade ja teenuste turuväärtus

  D. kõigi residentide tarbimiskulutused

   

 9. Majandustsükleid võivad põhjustada...

  Milline väide on VÄÄR? 

  A. kergelt saadud laenud, mille tulemuseks on riskantsed investeeringud

  B. valimistsükkel, mille toob kaasa populistliku majanduspoliitika

  C. tarbimine, mis ei kata ettevõtete poolt turule viidud toodangut

  D. tehnoloogilised läbimurded, millega kaasneb majanduse ülekuumenemine

 10. Eurostat teatas, et EL senine majanduskasv on asendunud 3% langusega ja liikmesriikide eelarvete tasakaal on ohus. Millist reakstiooni on oodata Euroopa Keskpangalt?

  A. Hetkeline langus võib tähendada mõne tegevusala ülekuumenemist. Keskpank tõstab majanduse rahustamiseks intressimäärasid 

  B. Majanduse turgutamiseks langetab keskpank kohe intressimäärasid ja hakkab ostma liikmesriikide valitsuste võlakirju

  C. Kui majanduse tulevikuväljavaated on samuti negatiivsed, langetab keskpank intressimäärasid

  D. Keskpank annab laenu üksikutele riikidele, et nad tugevdaksid majandust eelarvepoliitika kaudu