7. Rahapoliitika ja euro

Sa said 0 punkti 10 -st
Your score was: 0 %

Teie testitulemus jäi alla 70%. Soovitame kaaluda sellel kursusel osalemist, sest Teil on, mida juurde õppida.

Testi tulemused

Küsimus:
Tulemus 0 / 1

Mida tähendab Euroopa Keskpankade Süsteemi sõltumatus?

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

A. Europiirkonna liikmesriikide keskpangad ei pea täitma EKP Nõukogu poolt tehtud otsuseid

B. Europiirkonna liikmesriikide keskpangad ei pea täitma EL institutsioonide ja liikmesriikide valitsuste instruktsioone

C. Europiirkonna liikmesriikide keskpangad on kõikidest EL institutsioonidest sõltumatud. Nad ei ole aruandekohustuslikud ühegi EL institutsiooni ees

D. Europiirkonna liikmesriikide keskpangad on kõikidest EL institutsioonidest sõltumatud, kuid nad peavad juhinduma oma riigi valitsuse instruktsioonidest

Küsimus:
Tulemus 0 / 1

Majandustsükleid võivad põhjustada...

Milline väide on VÄÄR? 

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

A. Keskpank müüb kommertspankadele 10 miljardi euro väärtuses võlakirju, sõlmides samal ajal lepingu nende tagasiostmiseks

B. Keskpank pakub kommertspankadele pidevat võimalust hoiustada keskpangas vabu ressursse, kuid maksab ainult 2% intressi (turuintress on 4%)

C. Keskpank keelab kommertspangal anda klientidele teistest kommertspankadest kõrgema intressiga laenu

D. Keskpank teatab, et annab igal teisipäeval kommertspankadele lühiajalist laenu intressiga 5%

Küsimus:
Tulemus 0 / 1

Loete uudist: “Euroopa Keskpank prognoosib tarbijahinna inflatsiooni tõusu 2,5%-ni. Analüütikud ootavad rahapoliitiliste intressimäärade tõusu.”

Kas nõustute analüütikutega? 

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

A. Jah. Keskpanga intressipoliitika avaldab majandusele mõju teatud ajavahemiku pärast (mõjulõtk). Keskpank tegutseb ennetavalt, kasutades inflatsiooniprognoose

B. Pigem ei. Keskpangad ei tegutse kunagi ennetavalt, sest prognoosid on liialt ebakindlad

C. Ei. Euroopa Keskpanga põhieesmärk on kõrge tööhõive tagamine ja inflatsiooni alandamine oleks sellega vastuolus

Küsimus:
Tulemus 0 / 1

Eurostat teatas, et EL senine majanduskasv on asendunud 3% langusega ja liikmesriikide eelarvete tasakaal on ohus. Millist reakstiooni on oodata Euroopa Keskpangalt?

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

A. Eurosüsteemi rahapoliitikas võivad osaleda üksnes erapangad. Riigi osalusega krediidiasutustel ei võimaldata juurdepääsu rahapoliitilistele tehingutele 

B. Eurosüsteemi rahapoliitikas võivad osaleda üksnes kohustuslike reservide nõude alla kuuluvad institutsioonid

C. Eurosüsteemi rahapoliitikas võivad osaleda üksnes need krediidiasutused, kelle osakaal riigi pangandusturul on üle 25%

Küsimus:
Tulemus 0 / 1

Analüüsite viimaste aastate statistikat ja näete, et majandus on kasvanud aastas keskmiselt 5%, tööpuudus on langenud mitu aastat järjest ja jõudnud 6%-le.

Millise hinnangu annate?

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

A. Pankade kaudu toimivad ülekandemehhanismid: intressimäära kanal ja pangalaenude kanal

B. Rikkuse kaudu: europiirkonna elanikel ja ettevõtetel on suurem osa varadest aktsiate vormis

C. Bilansikanal: europiirkonna ettevõtted kasutavad lisaressursside saamiseks eelkõige aktsiaturgusid, mitte pangalaene ja võlakirjaemissioone

Küsimus:
Tulemus 0 / 1

Sisemajanduse koguprodukt on...  Milline väide on VÄÄR?

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

A. Keskmine inflatsiooni tase viimase aasta jooksul ei tohi ületada kolme kôige madalama inflatsiooniga liikmesriigi inflatsiooni üle 1,5 protsendipunkti

B. Pikaajaliste intresside tase ei tohi viimase aasta jooksul olla kôrgem kolme kôige madalama intressitasemega liikmesriigi keskmisest rohkem kui 2 protsendipunkti

C. Liikmesriigi valuuta ei tohi kahe viimase aasta jooksul olla devalveeritud ning selle kôikumised peavad olema jäänud ERM-i poolt määratud piiresse

D. Riigieelarve peab olema tasakaalus 

E. Riigivôlg ei tohi ületada 60% SKP suhtes (või langema piisava kiirusega)

Küsimus:
Tulemus 0 / 1

Kuidas mõjutab inflatsioon majandust? 

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

A. Euro on maksevahend, kuid kuni sularaha kasutuselevõtuni 2002. aastal sai eurodes arveldada ülekannetega

B. Europiirkonna pangad läksid omavahelistes arveldustes eurole üle juba esimesel kasutusaastal (1999)

C. Euro edestas esimesel kasutusaastal (1999) USA dollari, muutudes tähtsaimaks rahvusvaheliseks maksevahendiks ja arveldusühikuks

D. Euro kui rikkuse akumuleerimise vahend on laialdaselt kasutusel rahvusvahelistel finantsturgudel

Küsimus:
Tulemus 0 / 1

Raha väärtus EI SÕLTU sellest, 

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

A. M1 on M3-st tunduvalt volatiilsem ja sh väga tundlik intressimäärade muutustele

B. M1 muutusi ei ole võimalik vajalikul määral jälgida

C. M3 muutus järgib üks-üheselt hindade muutusi

D. See on EKP ja Ecofini ühine poliitiline otsus, millel ei ole majandusteoreetilist põhjendust

Küsimus:
Tulemus 0 / 1

Miks kasutatakse tänapäeval kullatandardi asemel tagatiseta paberraha? 

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

A. Vähemalt 10 aastat

B. Vähemalt 5 aastat

C. 12 – 24 kuud

D. Vähem kui 12 kuud

Küsimus:
Tulemus 0 / 1

Euroopa Keskpank (EKP) alandas neljapäevasel istungil intressimäärasid. Rahaturu intressimäärad langesid juba päev varem, ennetades EKP otsust. Tööjõu- ja kaubaturud kohanevad paindlikult.

Kuidas hindate keskpanga tegevuse mõju?

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

A. Kui majandusagendid aimavad keskpanga samme ette ja kohandavad oma käitumist koheselt, on keskpank võimetu reaalmajandust mõjutama

B. Riigis, kus majandusagendid aimavad keskpanga samme ette ja kohandavad oma käitumist koheselt, on keskpangal suhteliselt lihtne hinnastabiilsust säilitada

C. Variandid A ja B