5. Väärtuspõhine finantsjuhtimine

10 questions
 1. Kuidas saab ettevõte bilansisiseselt riski maandada?

  A. Optsiooniga

  B. Forwardiga

  C. Riski tagamisega

  D. Ettevõtte varade ja kohustuste juhtimisega

 2. Ühele-kahele omanikule kuuluva kinnise väikeettevõtte puhul oleks mõtekas aktsionäri nõutava tulunormi hindamisel kasutada:

  A. aktsionäri hinnangut tema poolt nõutavale tulunormile, arvestades sarnase riskiastmega investeerimisalternatiivide tulusust

  B. CAPM-mudelit

  C.  sarnasesse majandusharusse kuuluvate ja börsil noteeritud ettevõtete Beeta-kordajate keskmist

 3. Milline finantsjuhtimisotsus suurendab alati ettevõtte omanike vara väärtust?

  A. Otsus, mille tulemusena ettevõtte loob küll rohkem raha, kuid rahavoo ebakindlus ehk ettevõtte risk suureneb

  B. Otsus, mille tulemusena rahavoo ebastabiilsus väheneb

  C. Otsus, mille tulemusena ettevõte loob vähem raha ja rahavoo ebastabiilsus väheneb

 4. Millest ei sõltu ettevõtte täiendava välise puhaskäibekapitali vajadus?

  A. Oodatavast käibest

  B. Ettevõtte kasumimarginaalist

  C. Ettevõtte puhaskäibekapitali kasutamise efektiivsusest

  D. Ettevõtte finantseerimisstruktuurist 

 5. Mida võimaldab riskide maandamine?

  A. Kaasata rohkem omakapitali

  B. Kaasata odavamalt laenukapitali

  C. Spekuleerida 

  D. Hinnata ettevõtte riskipõhist tegevusedukust

 6. Mis on ettevõtte finantstasakaal?

  A. Ettevõtte võime maksta omanikele dividende

  B. Ettevõtte tegeliku ja jätkusuutliku käibe kasvu vastavus

  C. Ettevõtte võime teenindada võetud laenukohustusi

  D. Ettevõtte võime hoida ettevõttes võimalikult vähe omanike kallist kapitali 

 7. Mis on ettevõtte ühinemise või ülevõtmise puhul tehtava Due Diligence’i eesmärk?

  A. Sihtettevõtte aktsia väärtuse hindamine

  B. Sihtettevõtte kohta  info kogumine 

  C. Ühinemis- või ülevõtmistehingu järgne restruktureerimine

  D. Tehingu finantseerimisvõimaluste analüüs

 8. Ettevõtte väärtusloomet hindav tegevusedukuse näitaja:

  A. ei tohi arvestada riski kuluna

  B. peab olema raamatupidamise arvestuspõhimõtetest mõjutatav

  C. muutus peab olema pikaajaliselt ja positiivselt seotud aktsia turuhinna muutusega 

 9. Milline ettevõtte väärtuse eduteguri muutus mõjutab ettevõtte aktsia hinda kindlasti positiivselt?

  A. Hindade langetamisele järgnev käibe kasv

  B. Hindade tõstmisele järgnev ärikasumimarginaali suurenemine

  C. Ettevõtte laenukapitali odavnemine, mis saavutatakse laenukapitali osakaalu vähendamise ja omakapitali osakaalu suurendamisega

  D. Aktsionäride nõutava tulunormi vähenemine 

 10. EVA-mudeli järgi on investeerimisprojekt vastuvõetav juhul, kui EVA väärtus:

  A. on positiivne

  B. ületab ettevõtte kapitalikulutusi

  C.  projekti käigus pidevalt kasvab