5. Väärtuspõhine finantsjuhtimine

Sa said 7 punkti 10 -st
Your score was: 70 %

Sooritasid testi edukalt. Palju õnne!

 

Tutvu programmiga ja liitu SIIT.

 

Testi tulemused

Küsimus:
Tulemus 1 / 1

Kuidas saab ettevõte bilansisiseselt riski maandada?

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

A. Optsiooniga

B. Forwardiga

C. Riski tagamisega

D. Ettevõtte varade ja kohustuste juhtimisega

Küsimus:
Tulemus 1 / 1

Millest ei sõltu ettevõtte täiendava välise puhaskäibekapitali vajadus?

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

A. Oodatavast käibest

B. Ettevõtte kasumimarginaalist

C. Ettevõtte puhaskäibekapitali kasutamise efektiivsusest

D. Ettevõtte finantseerimisstruktuurist 

Küsimus:
Tulemus 0 / 1

Mis on ettevõtte ühinemise või ülevõtmise puhul tehtava Due Diligence’i eesmärk?

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

A. Sihtettevõtte aktsia väärtuse hindamine

B. Sihtettevõtte kohta  info kogumine 

C. Ühinemis- või ülevõtmistehingu järgne restruktureerimine

D. Tehingu finantseerimisvõimaluste analüüs

Küsimus:
Tulemus 1 / 1

Mis on ettevõtte finantstasakaal?

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

A. Ettevõtte võime maksta omanikele dividende

B. Ettevõtte tegeliku ja jätkusuutliku käibe kasvu vastavus

C. Ettevõtte võime teenindada võetud laenukohustusi

D. Ettevõtte võime hoida ettevõttes võimalikult vähe omanike kallist kapitali 

Küsimus:
Tulemus 1 / 1

Milline finantsjuhtimisotsus suurendab alati ettevõtte omanike vara väärtust?

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

A. Otsus, mille tulemusena ettevõtte loob küll rohkem raha, kuid rahavoo ebakindlus ehk ettevõtte risk suureneb

B. Otsus, mille tulemusena rahavoo ebastabiilsus väheneb

C. Otsus, mille tulemusena ettevõte loob vähem raha ja rahavoo ebastabiilsus väheneb

Küsimus:
Tulemus 0 / 1

Milline ettevõtte väärtuse eduteguri muutus mõjutab ettevõtte aktsia hinda kindlasti positiivselt?

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

A. Hindade langetamisele järgnev käibe kasv

B. Hindade tõstmisele järgnev ärikasumimarginaali suurenemine

C. Ettevõtte laenukapitali odavnemine, mis saavutatakse laenukapitali osakaalu vähendamise ja omakapitali osakaalu suurendamisega

D. Aktsionäride nõutava tulunormi vähenemine 

Küsimus:
Tulemus 1 / 1

Ettevõtte väärtusloomet hindav tegevusedukuse näitaja:

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

A. ei tohi arvestada riski kuluna

B. peab olema raamatupidamise arvestuspõhimõtetest mõjutatav

C. muutus peab olema pikaajaliselt ja positiivselt seotud aktsia turuhinna muutusega 

Küsimus:
Tulemus 1 / 1

EVA-mudeli järgi on investeerimisprojekt vastuvõetav juhul, kui EVA väärtus:

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

A. on positiivne

B. ületab ettevõtte kapitalikulutusi

C.  projekti käigus pidevalt kasvab 

Küsimus:
Tulemus 1 / 1

Mida võimaldab riskide maandamine?

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

A. Kaasata rohkem omakapitali

B. Kaasata odavamalt laenukapitali

C. Spekuleerida 

D. Hinnata ettevõtte riskipõhist tegevusedukust

Küsimus:
Tulemus 0 / 1

Ühele-kahele omanikule kuuluva kinnise väikeettevõtte puhul oleks mõtekas aktsionäri nõutava tulunormi hindamisel kasutada:

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

A. aktsionäri hinnangut tema poolt nõutavale tulunormile, arvestades sarnase riskiastmega investeerimisalternatiivide tulusust

B. CAPM-mudelit

C.  sarnasesse majandusharusse kuuluvate ja börsil noteeritud ettevõtete Beeta-kordajate keskmist