4. Eraisiku finantsplaneerimine

10 questions
 1. Kui suur summa võiks olla kõrvale pandud ettenägematute kulude tarbeks?

  A. Vähemalt 120 eurot

  B. 1 kuu kulud

  C. 3 kuni 6 kuu kulud

  D. Seda ei ole vaja, sest vajadusel saab pangast laenu

 2. Millise kindlustusliigi alla kuulub liikluskindlustus?

  A. Varakindlustus

  B. Vastutuskindlustus

  C. Isikukindlustus

  D. Pensionikindlustus

 3. Milline suhtarv seob omavahel aktsia hinna ja ettevõtte kasumi?

  A. P/E 

  B. Puhaskasum aktsia kohta

  C. Dividenditootlus

  D. Turukapitalisatsioon

 4. Milline järgnevalt toodud kirjeldustest iseloomustab rikast inimest?

  A. Ta kannab Versace kaubamärgiga riideid

  B. Ta on maja ja auto, mis on ostetud laenuga 

  C. Tal on maja ja auto, mis on ostetud omavahenditest 

  D. Ta saab kulutada rohkem kui 650 eurot kuus

 5. Milline järgnevatest fondidest EI SISALDA aktsiaid?

  A. Pensionifond

  B. Rahaturufond

  C. Segafond

  D. Aktsiafond

 6. Mis määrab võimaliku maksimaalse eluasemelaenu suuruse?

  A. Sissetulek

  B. Omafinantseeringu suurus

  C. Kinnisvaraturu olukord

  D. Variandid A ja B

 7. Anna investeerib 7 aasta jooksul aastas 20 tuhat eurot ja järgneva 28 aasta jooksul 0 eurot; Berta investeerib 7 aasta jooksul 0 eurot ja järgneva 28 aasta jooksul 20 tuhat eurot aastas.

  Kui investeeringu tootlus on 10 % aastas, siis lõpuks on:

  A. Mõlema investeeringu väärtus võrdne

  B. Anna investeering on suurem kui Berta investeering

  C. Berta investeering on suurem kui Anna investeering

  D. Võimatu öelda, kumma investeering on suurem

 8. Mis määrab võlakirja hinna?

  A. Võlakirja intress  

  B. Võlakirja intress ja kustutamisaeg  

  C. Võlakirja intress, kustutamisaeg ja intressitase turul  

  D. Võlakirja intress, kustutamisaeg, intressitase turul ja börsiindeks

 9. Millised on auto omamise kaks suurimat kululiiki?

  A. Auto väärtuse langus ja kütus

  B. Kütus ja finantseerimiskulud

  C. Kütus ja remondikulud

  D. Remondikulud ja kindlustuskulud

 10. Milline investeering on ajalooliselt taganud kõige kõrgema tootluse?

  A. Kinnisvara

  B. Deposiidid

  C. Võlakirjad

  D. Aktsiad