4. Eraisiku finantsplaneerimine

10 questions
 1. Mis määrab võlakirja hinna?

  A. Võlakirja intress  

  B. Võlakirja intress ja kustutamisaeg  

  C. Võlakirja intress, kustutamisaeg ja intressitase turul  

  D. Võlakirja intress, kustutamisaeg, intressitase turul ja börsiindeks

 2. Milline järgnevatest fondidest EI SISALDA aktsiaid?

  A. Pensionifond

  B. Rahaturufond

  C. Segafond

  D. Aktsiafond

 3. Millised on auto omamise kaks suurimat kululiiki?

  A. Auto väärtuse langus ja kütus

  B. Kütus ja finantseerimiskulud

  C. Kütus ja remondikulud

  D. Remondikulud ja kindlustuskulud

 4. Anna investeerib 7 aasta jooksul aastas 20 tuhat eurot ja järgneva 28 aasta jooksul 0 eurot; Berta investeerib 7 aasta jooksul 0 eurot ja järgneva 28 aasta jooksul 20 tuhat eurot aastas.

  Kui investeeringu tootlus on 10 % aastas, siis lõpuks on:

  A. Mõlema investeeringu väärtus võrdne

  B. Anna investeering on suurem kui Berta investeering

  C. Berta investeering on suurem kui Anna investeering

  D. Võimatu öelda, kumma investeering on suurem

 5. Milline investeering on ajalooliselt taganud kõige kõrgema tootluse?

  A. Kinnisvara

  B. Deposiidid

  C. Võlakirjad

  D. Aktsiad

 6. Milline järgnevalt toodud kirjeldustest iseloomustab rikast inimest?

  A. Ta kannab Versace kaubamärgiga riideid

  B. Ta on maja ja auto, mis on ostetud laenuga 

  C. Tal on maja ja auto, mis on ostetud omavahenditest 

  D. Ta saab kulutada rohkem kui 650 eurot kuus

 7. Milline suhtarv seob omavahel aktsia hinna ja ettevõtte kasumi?

  A. P/E 

  B. Puhaskasum aktsia kohta

  C. Dividenditootlus

  D. Turukapitalisatsioon

 8. Millise kindlustusliigi alla kuulub liikluskindlustus?

  A. Varakindlustus

  B. Vastutuskindlustus

  C. Isikukindlustus

  D. Pensionikindlustus

 9. Kui suur summa võiks olla kõrvale pandud ettenägematute kulude tarbeks?

  A. Vähemalt 120 eurot

  B. 1 kuu kulud

  C. 3 kuni 6 kuu kulud

  D. Seda ei ole vaja, sest vajadusel saab pangast laenu

 10. Mis määrab võimaliku maksimaalse eluasemelaenu suuruse?

  A. Sissetulek

  B. Omafinantseeringu suurus

  C. Kinnisvaraturu olukord

  D. Variandid A ja B