4. Eraisiku finantsplaneerimine

Sa said 8 punkti 10 -st
Your score was: 80 %

Te sooritasite selle testi edukalt. Palju õnne!

Testi tulemused

Küsimus:
Tulemus 1 / 1

Milline suhtarv seob omavahel aktsia hinna ja ettevõtte kasumi?

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

A. P/E 

B. Puhaskasum aktsia kohta

C. Dividenditootlus

D. Turukapitalisatsioon

Küsimus:
Tulemus 1 / 1

Milline järgnevalt toodud kirjeldustest iseloomustab rikast inimest?

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

A. Ta kannab Versace kaubamärgiga riideid

B. Ta on maja ja auto, mis on ostetud laenuga 

C. Tal on maja ja auto, mis on ostetud omavahenditest 

D. Ta saab kulutada rohkem kui 650 eurot kuus

Küsimus:
Tulemus 1 / 1

Milline järgnevatest fondidest EI SISALDA aktsiaid?

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

A. Pensionifond

B. Rahaturufond

C. Segafond

D. Aktsiafond

Küsimus:
Tulemus 1 / 1

Kui suur summa võiks olla kõrvale pandud ettenägematute kulude tarbeks?

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

A. Vähemalt 120 eurot

B. 1 kuu kulud

C. 3 kuni 6 kuu kulud

D. Seda ei ole vaja, sest vajadusel saab pangast laenu

Küsimus:
Tulemus 0 / 1

Millised on auto omamise kaks suurimat kululiiki?

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

A. Auto väärtuse langus ja kütus

B. Kütus ja finantseerimiskulud

C. Kütus ja remondikulud

D. Remondikulud ja kindlustuskulud

Küsimus:
Tulemus 0 / 1

Mis määrab võlakirja hinna?

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

A. Võlakirja intress  

B. Võlakirja intress ja kustutamisaeg  

C. Võlakirja intress, kustutamisaeg ja intressitase turul  

D. Võlakirja intress, kustutamisaeg, intressitase turul ja börsiindeks

Küsimus:
Tulemus 1 / 1

Anna investeerib 7 aasta jooksul aastas 20 tuhat eurot ja järgneva 28 aasta jooksul 0 eurot; Berta investeerib 7 aasta jooksul 0 eurot ja järgneva 28 aasta jooksul 20 tuhat eurot aastas.

Kui investeeringu tootlus on 10 % aastas, siis lõpuks on:

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

A. Mõlema investeeringu väärtus võrdne

B. Anna investeering on suurem kui Berta investeering

C. Berta investeering on suurem kui Anna investeering

D. Võimatu öelda, kumma investeering on suurem

Küsimus:
Tulemus 1 / 1

Millise kindlustusliigi alla kuulub liikluskindlustus?

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

A. Varakindlustus

B. Vastutuskindlustus

C. Isikukindlustus

D. Pensionikindlustus

Küsimus:
Tulemus 1 / 1

Mis määrab võimaliku maksimaalse eluasemelaenu suuruse?

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

A. Sissetulek

B. Omafinantseeringu suurus

C. Kinnisvaraturu olukord

D. Variandid A ja B

Küsimus:
Tulemus 1 / 1

Milline investeering on ajalooliselt taganud kõige kõrgema tootluse?

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

A. Kinnisvara

B. Deposiidid

C. Võlakirjad

D. Aktsiad