3. Finantsteenused

10 questions
 1. Aktsia ostuoptsiooni täitmishind on 100 ühikut ja hind (preemia) 5 ühikut. Milline on suurim kaotus, mida sellise optsiooni ostja võib tehinguga saada?

  A. 5 ühikut

  B. 95 ühikut

  C. 100 ühikut

  D. 105 ühikut

  E. piiramatu

 2. Pankadevahelistes maksetes võrdub float:

  A. maksja kontolt debiteeritud summa ja saaja kontole krediteeritud summa vahega

  B. teenustasude kogusummaga, mida pangad võtavad makse sooritamise eest

  C. summaga, mis on maksja kontolt juba maha võetud, kuid ei ole veel saaja kontole jõudnud

  D. viiviste summaga, mida maksja tasub saajale. Viivis arvestatakse aja eest, mil makse on juba maksja kontolt juba maha võetud, kuid ei ole veel saaja kontole jõudnud

 3. Kui kliiringsüsteem toimib täielikult reaalajas, siis makse summa kantakse maksja panga korrespondentkontolt maha:

  A. kliiringpäeva lõpul

  B. iga kord, kui maksev pank võtab elektroonilisel teel ühendust kliiringkeskusega

  C. koos iga üksiku maksega

  D. pangapäeva jooksul kliiringkeskuse poolt määratud aegadel

 4. Mida tähendab faktori jaoks regressiõiguse lisamine faktooringtehingule?

  A. Kohustust katta kõik kulud, mis tulenevad sellest, et ostja ei tasu väljaostetud arveid

  B. Õigust väljaostetud arved kauba müüjale tagasi müüa, kui ostja pole nende eest õigeaegselt tasunud

  C. Õigust väljaostetud arved soovikorral edasi müüa

  D. Õigust nõuda ostja käest kohtu kaudu välja kõik õigeaegselt rahuldamata maksenõuded

 5. Milliseid kahjusid kindlustatakse kahjukindlustuses? 

  A. Saamata jäänud sissetulekut ja isikukahjusid

  B. Vara kahjustusi

  C. Vastutust kolmandate isikute ees

  D. Variandid B ja C

  E. Variandid A, B ja C

 6. Elukindlustuse hüvitus määratakse:

  A. kokkuleppel lepingupoolte vahel

  B. kindlustatu maksevõime järgi

  C. kindlustusseltsi aktsiakapitali suuruse järgi

  D. edasikindlustuse riski suuruse alusel

 7. Hr Uuno reisib Ameerikast Belgiasse. Tal on eelmisest reisist alles 1000 Kanada dollarit (CAD) ja ta soovib need vahetada eurodeks (EUR).

  Kui palju eurosid hr Uuno saab, kui pank arvutab järgmiste USD kursside järgi?

  • USD/EUR - 1,134 / 1,155
  • USD/CAD - 1,599 / 1,609 

  A. 704,79 EUR

  B. 709,19 EUR

  C. 717,84 EUR

  D. 722,33 EUR

 8. SWIFT-i ülesandeks on pankadest saadetud finantssõnumite:

  A. võrdlemine standarditega

  B. muutmine, et need vastaksid standarditele

  C. Variandid A ja B

  D. Mitte ükski eeltoodud vastustest

 9. Akreditiiv on: 

  • "müüa panga kohustus tasuda kauba müüjale tema poolt saadetud kauba eest"
  • "riski maandamise teenus juhuks, kui ostja ei täida oma maksekohustust" 

  A. Ainult esimene väide on tõene

  B. Ainult teine väide on tõene

  C. Mõlemad väited on tõesed

  D. Kumbki väide ei ole tõene

 10. Mida tähendab tšeki siirdatavus? 

  A. Limiiti ületavat tšekki ei kustutata koheselt, vaid lähetatakse inkasso korras maksja panka

  B.  Tšeki võib ostja asemel välja kirjutada tema pank

  C. Tšeki omandiõigus on edasiantav

  D. Ühes valuutas väljakirjutatud tšeki saab alati lunastada teises valuutas