3. Finantsteenused

Sa said 1 punkti 10 -st
Your score was: 10 %

Teie testitulemus jäi alla 70%. Soovitame kaaluda sellel kursusel osalemist, sest Teil on, mida juurde õppida.

Testi tulemused

Küsimus:
Tulemus 0 / 1

Aktsia ostuoptsiooni täitmishind on 100 ühikut ja hind (preemia) 5 ühikut. Milline on suurim kaotus, mida sellise optsiooni ostja võib tehinguga saada?

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

A. 5 ühikut

B. 95 ühikut

C. 100 ühikut

D. 105 ühikut

E. piiramatu

Küsimus:
Tulemus 1 / 1

SWIFT-i ülesandeks on pankadest saadetud finantssõnumite:

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

A. võrdlemine standarditega

B. muutmine, et need vastaksid standarditele

C. Variandid A ja B

D. Mitte ükski eeltoodud vastustest

Küsimus:
Tulemus 0 / 1

Milliseid kahjusid kindlustatakse kahjukindlustuses? 

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

A. Saamata jäänud sissetulekut ja isikukahjusid

B. Vara kahjustusi

C. Vastutust kolmandate isikute ees

D. Variandid B ja C

E. Variandid A, B ja C

Küsimus:
Tulemus 0 / 1

Mida tähendab faktori jaoks regressiõiguse lisamine faktooringtehingule?

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

A. Kohustust katta kõik kulud, mis tulenevad sellest, et ostja ei tasu väljaostetud arveid

B. Õigust väljaostetud arved kauba müüjale tagasi müüa, kui ostja pole nende eest õigeaegselt tasunud

C. Õigust väljaostetud arved soovikorral edasi müüa

D. Õigust nõuda ostja käest kohtu kaudu välja kõik õigeaegselt rahuldamata maksenõuded

Küsimus:
Tulemus 0 / 1

Mida tähendab tšeki siirdatavus? 

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

A. Limiiti ületavat tšekki ei kustutata koheselt, vaid lähetatakse inkasso korras maksja panka

B.  Tšeki võib ostja asemel välja kirjutada tema pank

C. Tšeki omandiõigus on edasiantav

D. Ühes valuutas väljakirjutatud tšeki saab alati lunastada teises valuutas

Küsimus:
Tulemus 0 / 1

Akreditiiv on: 

  • "müüa panga kohustus tasuda kauba müüjale tema poolt saadetud kauba eest"
  • "riski maandamise teenus juhuks, kui ostja ei täida oma maksekohustust" 
Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

A. Ainult esimene väide on tõene

B. Ainult teine väide on tõene

C. Mõlemad väited on tõesed

D. Kumbki väide ei ole tõene

Küsimus:
Tulemus 0 / 1

Kui kliiringsüsteem toimib täielikult reaalajas, siis makse summa kantakse maksja panga korrespondentkontolt maha:

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

A. kliiringpäeva lõpul

B. iga kord, kui maksev pank võtab elektroonilisel teel ühendust kliiringkeskusega

C. koos iga üksiku maksega

D. pangapäeva jooksul kliiringkeskuse poolt määratud aegadel

Küsimus:
Tulemus 0 / 1

Elukindlustuse hüvitus määratakse:

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

A. kokkuleppel lepingupoolte vahel

B. kindlustatu maksevõime järgi

C. kindlustusseltsi aktsiakapitali suuruse järgi

D. edasikindlustuse riski suuruse alusel

Küsimus:
Tulemus 0 / 1

Hr Uuno reisib Ameerikast Belgiasse. Tal on eelmisest reisist alles 1000 Kanada dollarit (CAD) ja ta soovib need vahetada eurodeks (EUR).

Kui palju eurosid hr Uuno saab, kui pank arvutab järgmiste USD kursside järgi?

  • USD/EUR - 1,134 / 1,155
  • USD/CAD - 1,599 / 1,609 
Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

A. 704,79 EUR

B. 709,19 EUR

C. 717,84 EUR

D. 722,33 EUR

Küsimus:
Tulemus 0 / 1

Pankadevahelistes maksetes võrdub float:

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

A. maksja kontolt debiteeritud summa ja saaja kontole krediteeritud summa vahega

B. teenustasude kogusummaga, mida pangad võtavad makse sooritamise eest

C. summaga, mis on maksja kontolt juba maha võetud, kuid ei ole veel saaja kontole jõudnud

D. viiviste summaga, mida maksja tasub saajale. Viivis arvestatakse aja eest, mil makse on juba maksja kontolt juba maha võetud, kuid ei ole veel saaja kontole jõudnud