2. Finantsettevõtte majandustegevus

Sa said 4 punkti 10 -st
Your score was: 40 %

Teie testitulemus jäi alla 70%. Soovitame kaaluda sellel kursusel osalemist, sest Teil on, mida juurde õppida.

Testi tulemused

Küsimus:
Tulemus 0 / 1

Tähtajalise hoiuse algsumma on 3 500 eurot ja aastaintress 8%. Kui suur on hoiuse summa viie aasta pärast, kui intressi arvutatakse liitintressina?

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

A.  6300 eurot

B.  5143 eurot

C.  4762 eurot

D.  4900 eurot

Küsimus:
Tulemus 1 / 1

Kui on oodata lühiajalise rahaturu intressimäärade alanemist, on kasulik finantseerida:

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

A.  Pikaajalisi laene lühiajaliste kohustustega

B.  Lühiajalisi laene pikaajaliste kohustusega

C.  Pikaajalisi laene pikaajaliste kohustustega

D.  Lühiajalisi laene lühiajaliste kohustustega

Küsimus:
Tulemus 0 / 1

Panga jaoks on kõige kulukamaks finantseerimisallikaks:

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

A.  Jaesektori hoiused

B.  Hulgisektori hoiused

C.  Pankade hoiused

D.  Kindlustusseltsi hoiused

Küsimus:
Tulemus 0 / 1

Fond, mille investeerimisstrateegia näeb ette investeerimist ainult aktsiaindeksi koosseisus olevatesse väärtpaberitesse, on:

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

A.  Indeksifond

B.  Aktsiafond

C.  Rahaturufond

D.  Agressiivne kasvufond

Küsimus:
Tulemus 1 / 1

Millised on kindlustusettevõtte suurimad riskid?

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

A.  Kohustuste ülehindamine

B.  Kohustuste alahindamine

C.  Investeeringute väärtuse muutumine

D.  Kindlustusvõtjate pettused

Küsimus:
Tulemus 1 / 1
  • „Tütarettevõtteks loetakse ettevõtet, mille hääleõiguseta aktsiatest või osadest omab pank 20-50%”
  • „Sidusettevõte on ettevõte, mille hääleõigusega aktsiatest või osadest omab pank üle 50%”
Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

A.  Ainult esimene väide on tõene

B.  Ainult teine väide on tõene

C.  Mõlemad väited on tõesed

D.  Kumbki väide ei ole tõene

Küsimus:
Tulemus 0 / 1

VÄIDE 1: “Finantsettevõtte bilansi paremal ehk varade poolel kajastuvad sularaha, väärtpaberid, laenud, põhivara ja muu vara”

VÄIDE 2: “Bilanss on raamatupidamisaruanne, mis kajastab panga varanduslikku seisukorda teatud perioodil

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

A. Ainult esimene väide on tõene

B.  Ainult teine väide on tõene

C.  Mõlemad väited on tõesed

D.  Kumbki väide ei ole tõene

Küsimus:
Tulemus 1 / 1

Millest sõltub väljamakstava kahjunõude suurus?

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

A.  Kannatanu soovist

B.  Kahjukäsitleja soovitusest

C.  Kahju ja omavastutuse suurusest

D.  Kindlustusseltsi maksevõimest

Küsimus:
Tulemus 0 / 1

Kui palju tohib kindlustusselts investeerida seotud vara ühte kinnisvarasse, kui tema tehniliste eraldiste ja finantskohustuste suurus on 2 000 000 eurot ning ta on kinnisasjadesse juba investeerinud 900 eurot?

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

A.  99 100 eurot

B.  299 100 eurot

C.  199 100 eurot

D.  200 000 eurot

Küsimus:
Tulemus 0 / 1

Lepingulise investeerimisfondi ja aktsiaseltsina asutatud investeerimisfondi bilansi põhiline erinevus seisneb selles, et:

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

A.  Lepingulise investeerimisfondi bilansis kajastuvad väärtpaberid, aktsiaseltsina asutatud investeerimisfondi bilansis aga need ei kajastu

B.  Aktsiaseltsina asutatud investeerimisfondi bilansis kajastub põhivara, kui lepingulisel investeerimisfondil see bilansis ei kajastu

C.  Lepingulise investeerimisfondi bilansis kajastuvad hoiused, aktsiaseltsina asutatud investeerimisfondil bilansis need aga ei kajastu

D.  Aktsiaseltsina asutatud investeerimisfondi bilansis kajastuvad viitlaekumised ja ettemakstud tulevaste perioodide kulud, kui lepingulisel investeerimisfondil need puuduvad