1. Panga funktsioonid

10 questions
 1. Kui lähitulevikus on oodata intressimäärade langust, siis on kõige kasulikum osta:

  A. 5-aastaseid väärtpabereid

  B. 1-aastaseid väärtpabereid

  C. 6-kuuliseid väärtpabereid

  D. võrdselt kõiki väärtpabereid

 2. Tulukõver iseloomustab intressimäära seost: 

  A. laenuvahendite pakkumisega

  B. finantsvarade likviidsusega

  C. finantsvarade kustutusajaga

  D. riigi majanduslikust olukorraga

 3. Kui suur on panga baasintressimäär?

  • Rahaturu intressimäär 6,8%; 
  • Panga hinnalisand halbade laenude katmiseks 0,07%, tagatise likviidsusest tulenev hinnalisand on 0,23%, hinnalisand kasumi saamise eesmärgil 0,28%.
  • Laenuprojekti pikkusest tulenev hinnalisand on 0,17%, laenuprojekti usaldusväärsuse hinnalisand 0,15%, hinnalisand arveldussüsteemi kulude katmiseks 0,08%

  A. 6,95%

  B. 7,23%

  C. 7,27%

  D. 7,46%

 4. Valitsuse kolmeaastaste võlapaberite intressimäär on 25% aastas ja nende kustutamiseni on jäänud üks aasta. Väärtpaberite potentsiaalne ostja teab, et eelmistel aastatel oli inflatsioon vastavalt 22.5% ja 22%. 
  Järgmiseks aastaks prognoositakse inflatsiooniks 21%. Otsuse tegemiseks peab ostja arvutama võlapaberite reaalse tulumäära, milleks on:

  A. 2,04%

  B. 2,46%

  C. 3,02%

  D. 3,31%

 5. Tootjahinnaindeks mõõdab hinna muutumist muuhulgas järgmistes valdkondades:

  A. energia tootmisel, rõivaste õmblemisel, majade ehitamisel

  B. energia- ja vorstitootmisel, rõivaste realiseerimisel jaekaubanduses

  C. piima müügil turul, puidu lihvimisel, mööbli tootmisel

  D. turba realiseerimisel eraisikutele, põlevkivi kaevandamisel, jalatsite valmistamisel

 6. Raha kasutamiseks maksevahendina on piisav, kui raha on:

  A. kõrge sisemise väärtusega

  B. aktsepteeritav

  C. kaupa esindav raha

  D. seaduslik maksevahend

 7. Pankade kohustusliku reservi suurus on 10% ja hoiuste maht kommertspankades on 1523 miljonit. 
  Pangad hoiavad keskpangas lisaks kohustuslikele reservidele veel 76,4 miljonit. Sularaha emissiooni maht oli 512 miljonit (s.h. pankade kassades 140 miljonit). 
  Oletame nüüd, et kohustusliku reservi määra alandatakse 8%-ni ning pankade täiendava reservi jääk keskpangas kasvab 106.86 miljonini. Sellisel juhul on rahakordaja juurdekasv:

  A. 1,0 kordne

  B. 2,0 kordne

  C. 1,42 kordne

  D. 1,85 kordne

 8. Avaturutehingu eesmärgiks on suurendada või vähendada _____ , mille saavutamiseks keskpank ostab või müüb ____

  A. raha nõudmist, aktsiaid

  B. raha nõudmist, võlapabereid

  C. raha nõudmist, aktsiaid ja võlapabereid

  D. Mitte ükski eeltoodud vastustest

 9. Suurte arvude seaduse järgi on:

  A. panga laenurisk seda väiksem, mida suuremaks kasvab panga bilansimaht

  B. laenu intressimäär seda suurem, mida suurem on laenusumma

  C. laenuportfelliga seotud risk seda väiksem, mida suurem ja hajutatum on panga laenuportfell

  D. panga intressirisk seda suurem, mida suurem on hoiustamis- ja laenutähtaegade erinevus

 10. Pank kui hoiuste ja laenude tähtaegade teisendaja

  A. kaasab pank lühiajalisi hoiuseid ja annab need siis pikaajaliste laenudena välja

  B. võtab enda kanda intressimäärariski

  C. teenib riski võtmise eest ärimarginaali

  D. kaasab pank lühiajalisi hoiuseid ja annab need siis pikaajaliste laenudena välja ja võtab enda kanda intressimäärariski

  võtab enda kanda intressimäärariski ja teenib riski võtmise eest ärimarginaali