1. Panga funktsioonid

Sa said 3 punkti 10 -st
Your score was: 30 %

Teie testitulemus jäi alla 70%. Soovitame kaaluda sellel kursusel osalemist, sest Teil on, mida juurde õppida.

Testi tulemused

Küsimus:
Tulemus 0 / 1

Pank kui hoiuste ja laenude tähtaegade teisendaja

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

A. kaasab pank lühiajalisi hoiuseid ja annab need siis pikaajaliste laenudena välja

B. võtab enda kanda intressimäärariski

C. teenib riski võtmise eest ärimarginaali

D. kaasab pank lühiajalisi hoiuseid ja annab need siis pikaajaliste laenudena välja ja võtab enda kanda intressimäärariski

võtab enda kanda intressimäärariski ja teenib riski võtmise eest ärimarginaali

Küsimus:
Tulemus 0 / 1

Valitsuse kolmeaastaste võlapaberite intressimäär on 25% aastas ja nende kustutamiseni on jäänud üks aasta. Väärtpaberite potentsiaalne ostja teab, et eelmistel aastatel oli inflatsioon vastavalt 22.5% ja 22%. 
Järgmiseks aastaks prognoositakse inflatsiooniks 21%. Otsuse tegemiseks peab ostja arvutama võlapaberite reaalse tulumäära, milleks on:

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

A. 2,04%

B. 2,46%

C. 3,02%

D. 3,31%

Küsimus:
Tulemus 0 / 1

Pankade kohustusliku reservi suurus on 10% ja hoiuste maht kommertspankades on 1523 miljonit. 
Pangad hoiavad keskpangas lisaks kohustuslikele reservidele veel 76,4 miljonit. Sularaha emissiooni maht oli 512 miljonit (s.h. pankade kassades 140 miljonit). 
Oletame nüüd, et kohustusliku reservi määra alandatakse 8%-ni ning pankade täiendava reservi jääk keskpangas kasvab 106.86 miljonini. Sellisel juhul on rahakordaja juurdekasv:

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

A. 1,0 kordne

B. 2,0 kordne

C. 1,42 kordne

D. 1,85 kordne

Küsimus:
Tulemus 1 / 1

Kui suur on panga baasintressimäär?

  • Rahaturu intressimäär 6,8%; 
  • Panga hinnalisand halbade laenude katmiseks 0,07%, tagatise likviidsusest tulenev hinnalisand on 0,23%, hinnalisand kasumi saamise eesmärgil 0,28%.
  • Laenuprojekti pikkusest tulenev hinnalisand on 0,17%, laenuprojekti usaldusväärsuse hinnalisand 0,15%, hinnalisand arveldussüsteemi kulude katmiseks 0,08%
Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

A. 6,95%

B. 7,23%

C. 7,27%

D. 7,46%

Küsimus:
Tulemus 0 / 1

Tulukõver iseloomustab intressimäära seost: 

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

A. laenuvahendite pakkumisega

B. finantsvarade likviidsusega

C. finantsvarade kustutusajaga

D. riigi majanduslikust olukorraga

Küsimus:
Tulemus 0 / 1

Raha kasutamiseks maksevahendina on piisav, kui raha on:

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

A. kõrge sisemise väärtusega

B. aktsepteeritav

C. kaupa esindav raha

D. seaduslik maksevahend

Küsimus:
Tulemus 1 / 1

Suurte arvude seaduse järgi on:

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

A. panga laenurisk seda väiksem, mida suuremaks kasvab panga bilansimaht

B. laenu intressimäär seda suurem, mida suurem on laenusumma

C. laenuportfelliga seotud risk seda väiksem, mida suurem ja hajutatum on panga laenuportfell

D. panga intressirisk seda suurem, mida suurem on hoiustamis- ja laenutähtaegade erinevus

Küsimus:
Tulemus 0 / 1

Avaturutehingu eesmärgiks on suurendada või vähendada _____ , mille saavutamiseks keskpank ostab või müüb ____

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

A. raha nõudmist, aktsiaid

B. raha nõudmist, võlapabereid

C. raha nõudmist, aktsiaid ja võlapabereid

D. Mitte ükski eeltoodud vastustest

Küsimus:
Tulemus 1 / 1

Tootjahinnaindeks mõõdab hinna muutumist muuhulgas järgmistes valdkondades:

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

A. energia tootmisel, rõivaste õmblemisel, majade ehitamisel

B. energia- ja vorstitootmisel, rõivaste realiseerimisel jaekaubanduses

C. piima müügil turul, puidu lihvimisel, mööbli tootmisel

D. turba realiseerimisel eraisikutele, põlevkivi kaevandamisel, jalatsite valmistamisel

Küsimus:
Tulemus 0 / 1

Kui lähitulevikus on oodata intressimäärade langust, siis on kõige kasulikum osta:

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

A. 5-aastaseid väärtpabereid

B. 1-aastaseid väärtpabereid

C. 6-kuuliseid väärtpabereid

D. võrdselt kõiki väärtpabereid